Architektūriniai sprendimai

Ar galima blokuoti du gyvenamuosius pastatus?

Tai mano pagrindinis klausimas, ar galima projektuoti du sublokuotus dvibučius gyvenamuosius pastatus ir sublokuotą vienbutį su dvibučiu gyvenamuoju pastatu. Pastatai...

Kokiu atstumu nuo sklypo ribos ir kelio gali būti kasama kūdra?

Prašome paaiškinti, koks turi būti norminis kūdros atstumas nuo gretimo sklypo ir nuo sodo kelio. Kokie yra saugumo reikalavimai, ar...

Statybos užbaigimo procedūros pasikeitus sklypui

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.   Statybos pagal...

Už poliarinio rato esantis vasarnamis, iš kurio gali stebėti net šiaurės pašvaistę

Šis architekto Snorre Stinesseno suprojektuotas modernus vasarnamis prie jūros yra puikiai pritaikytas prie Norvegijos šiaurės klimato, kur sniego danga laikosi...

I grupės nesudėtingo statinio ploto skaičiavimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), išnagrinėjusi Jūsų paklausimą, pateikia nuomonę teiktais klausimais. Asmeniui...

Ar reikia leidimo statinio griovimui?

Pagal Statybos įstatymą statinio griovimas taip pat yra statybos rūšis. Tokios statybos tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys...

Sodyba Trakų rajone, kurią pirktumėt laimėję loterijoje

Netoli Markininkų kaimo, Trakų rajone, esanti medinė sodyba nudažyta baltai, pagyvinta smaragdo žalumo ir melsvos spalvos detalėmis, vidaus interjere vyrauja...

Gyvenamojo namo statymas sodininkų bendrijos teritorijoje

Jūsų pateiktos informacijos išsamiam atsakymui parengti nepakanka. Nenurodyta kokio aukščio ir ploto planuojamas statyti gyvenamasis namas. Todėl pateikiame bendro pobūdžio...

41 kv. m. sodo namo rekonstravimas

Ar reikalingas namelio (statybos darbų) pridavimas, pasikeitusių duomenų įregistravimas viešame registre, papildomų projektų, matavimų rengimas, kaimyninių žemės sklypų savininkų, sodininkų...

Gamtos apsuptyje įkurtas namas, kuriame net iš vonios atsiveria vaizdas į parką

Architektų Marijušo ir Dorotos Szlachcic namai stovi įspūdingoje Vroclavo vietoje, prie pat Klečinskio parko. Dviejų šimtų kvadratinių metrų ploto namo...

Kokie reikalavimai taikomi tęsiant ir užbaigiant gyvenamojo namo iki 80 kv. m statybas?

Šiuo pagrindu pavasarį ėmiausi statybos darbų: išsikasiau duobes pamatams, surinkau armatūrą. Darbai nevyko greitai, kadangi viską dariau pats. Pamatų duobės...

Statybos leidimo dokumentų galiojimo terminas

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr....

Gyvenamųjų namų galimas skaičius sklype ir leistinas sklypo užstatymo tankis

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali...

Vieno buto dvibučiame name statybos užbaigimas

Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų...

Iš keliams tiesti skirtų betono vamzdžių architektas pasistatė namus

Pastato viduryje įrengta gyvenamoji erdvė kartu su atvira virtuve. Į 190 kvadratinių metrų ploto namus vakarinėje Kipro pakrantėje esančiame Pafose...

Kas yra laikoma pastato bendruoju ir naudingu plotu?

1. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 2 straipsnio 6.10 papunktyje nustatyta: „pastato bendras plotas – visų patalpų ir...

Reikalavimai norint įgyvendinti sumanymą pasistatyti namą

Norint sužinoti, kokiu atveju kuris SLD yra privalomas ar jo visai nereikia, reikėtų išsiaiškinti, kokiai statinių kategorijai priskirtinas planuojamas statyti...

Ar rekontruojant namą reikalingas bendraturčio sutikimas ir leidimas ?

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui privalomas leidimas rekonstruoti statinį. Šio...

Sodo namo rekonstravimas į vienbutį gyvenamąjį namą

Žemės sklypo plane jokių apribojimų sklypui nepažymėta. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše specialiosiose naudojimo sąlygose pažymėta, kad sklypas...

Architektė su šeima įsikūrė 76 kv. m. bute Kaune

Niekada nesakyk niekada Architektė su šeima įsikūrusi 76 kvadratinių metrų ploto bute, viename iš naujų Kauno gyvenamųjų namų kvartalų. Jis...

Žemės sklypo ploto reikalavimai statant vienbutį gyvenamąjį namą

Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (toliau – reglamentas) 9 priedo 3 punkto redakcijos: „3. Lietuvos...

Daržinės interjero ir eksterjero atnaujinimui išleido vos 1000 eurų

Pati moteris išduoda, kad sutvarkyti seną daržinę ji svajojo jau seniai. Vis dėlto šeimyna niekaip nerasdavo tinkamos progos. Bet suėjęs...

Kokių paskirčių pastatai gali būti statomi žemės sklype, kuriame patvirtintas detalusis planas?

Nagrinėjamas žemės sklypas, kurio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyta pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo...

A energinio naudingumo klasės pastatas: dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį

„Gyventojus ir statybos įmones naujieji pastatų sandarumo reikalavimai kiek išgąsdino – tą rodo ir iki įsigaliojant reikalavimams išaugęs leidimų statyboms...

Reikalavimai sodo namo statybai ir bendro ploto skaičiavimas

ATSAKYMAS: Informuojame, kad nesudėtingo statinio sąvoka yra pateikta Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401)...

14- metė seną kemperį pavertė savo svajonių namuku

Ellie Yeater, kuriai vos 14-ika, seną kemperį nusprendė paversti svajonių nameliu ant ratų. 1974-ųjų metų automobiliui ji suteikė šiuolaikišką interjerą...

Ar rekontruojant namą reikalingas bendraturčio sutikimas ir leidimas?

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui privalomas leidimas rekonstruoti statinį. Šio...

Vienbučio gyvenamojo namo supaprastinto projekto rengimas

Remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 29.4 p. reikalavimu, rengiant supaprastintus projektus, pakanka pateikti inžinerinių sistemų aprašymą, nedetalizuojant sprendinių sklypo plano...

50 kv. m namo statyba mėgėjų sodo sklype

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti vieną vienbutį gyvenamąjį...

Sodo namo paskirties keitimas į 1-2 butų gyvenamąjį namą

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio...