Privatumo politika

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra įmonė UAB Super namai ( www.supernamai.lt) . UAB Super namai kontaktiniai duomenys skelbiami www.supernamai.lt tinklapyje ar skiltyje KONTAKTAI. UAB “Super namai” paskirto duomenų apsaugos kontaktiniai duomenys yra: admin@supernamai.lt

2. UAB Super namai surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi UAB “Super namai ” darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Asmens duomenų tvarkymui UAB Super namai gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie įmonės vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais UAB Super namai imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB Super namai nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat UAB Super namai užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis UAB Super namai internetinio būsto žinynu www.supernamai.lt. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis el. parduotuvės Supernamai.lt paslaugomis.

5. UAB Super namai (www.supernamai.lt) gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite įsigyti prekę mūsų el. parduotuvės sistemoje, jūsų prašys pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis (vardą, pavardę tel. numerį, gyvenamąjį adresą, el. paštą, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą).

7.  Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. UAB Super namai pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

Mes naudojame Paysera mokėjimo būdą, tad su jos Privatumo politika galite susipažinti čia:

https://www.paysera.com/v2/lt/sutartys/privatumo-politika