Buto baigtumas 100 proc. Kokie daiktai privalo būti įrengti bute?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Daugiabučio gyvenamojo namo statinio statybos projektas yra rengiamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ nuostatomis ir kitais teisės aktais.

 

Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – STR 1.11.01:2010) 32 punkte numatyta, kad daugiabučių namų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų projektavimo reikalavimuose, kurie nurodyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – reglamentas) (reglamento 8 priedo I skyriaus pastaba:

 

 

„Pastaba. Statytojui pageidaujant, daugiabučio gyvenamojo namo techninis projektas gali būti rengiamas su nebaigta daugiabučio gyvenamojo namo apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte nurodoma, kad daugiabučiame gyvenamajame name turi būti:

-įstatyti langai, palangės ir įėjimų į patalpas durys;

-patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengtas baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.);

-patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms;

-įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos;

-butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų);

-užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila.“).

Pažymėtina, kad pastačius daugiabutį gyvenamąjį namą 100 proc. pagal suderintą statinio statybos projektą yra atliekamos statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.11.01:2010 nuostatas.

Statinio kadastrinius matavimus atliekantis asmuo pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (toliau – taisyklės), patvirtintų Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, nustatytą tvarką nustato statinio baigtumo procentą. Pirmiau minėtų taisyklių taikymo, t. y. kaip kadastrinius matavimus atliekantis asmuo nustato, kad statinio baigtumas yra 100 proc., kompetencija priklauso Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus.