Papildomas kvietimas gauti paramą, keičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Pagrindinė informacija

Nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. fiziniai asmenys kviečiami teikti registracijos formas kompensacinėms išmokoms gauti, o registracija kompensacijos gauti pasibaigs 2020 rugsėjo 14d. 17.00 val.
2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. Eur.

Kas gali pretenduoti?

• Naujas biokuro katilas, atitinkantis 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai.“
• Šilumos siurbliai, kurių energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, ne mažesnis kaip 3,5;
• Šilumos siurbliai, kurių energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, ne mažesnis kaip 3,5;
• Šilumos siurbliai, kurių energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, ne mažesnis kaip 3,0;
• Šilumos siurbliai, kurių energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, ne mažesnis kaip 3,5.

Balų skaičiavimas ir prioritetiniai kriterijai

• Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais iškastinį kurą naudojantys šilumos gamybos įrenginiai bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
• Jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;
• Jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
• aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo iškastinį kurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių 1 kW galios kaina yra mažesnė;

 

Kokia suma gali būti finansuojama?

Finansuojama 50proc. žemiau lentelėje nurodytos sumos, įkainiai pateikti lentelėje turi būti dauginami iš konkretaus įrenginio galios (Prated – kW)

Registracijos formas galite pildyti čia: https://apvis.apva.lt/

Daugiau informacijos galite sužinoti paspaudę nuorodą: https://bit.ly/2EpjKuE

Įrangą padės išsirinkti Gedarta.lt

Jeigu nežinote nuo ko pradėti renkantis įrangą, jums padėt gedarta.lt komanda. Kompetentingi specialistai patars ir padės išsirinkti jums tinkamiausią sprendimą, o atėjus laikui galėsime visą sistemą ir sumontuoti. Mūsų pasiūloje rasite įvairaus tipo šildymo sistemas: šilumos siurbliai oras-oras, oras-vanduo, oras-žemė ir kt. Jeigu manote, kad kaina nėra konkurencinga, pateiksime specialų pasiūlymą, skirtą tik jums.