Ar žinote, kad įžeminimas – sudėtingas įrenginys?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja įvairūs norminiai aktai, tarp jų " Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės ", "Elektros įrenginių įrengimo taisyklės", galiojantys standartai, gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos, reglamentai ir pan. Visos apsaugos nuo elektros priemonės skirstomos į organizacines, technines ir teisines.

Iki šiol pagrindinė techninė apsaugos nuo elektros poveikių priemonė iki 1000V įtampos tinkle yra elektros įrenginių korpusų įžeminimas TT ir IT tinklo sistemose arba įnulinimas TN tinklo sistemoje. Apsauginis įžeminimas – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžeminimo įrenginiu. Apsauginis įnulinimas – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku.

Be apsauginio įžeminimo yra dar darbinis įžeminimas ir apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių įžeminimas. Darbinis įžeminimas naudojamas tinkluose su įžeminta neutrale ir reikalingas tam, kad įrenginiai gerai veiktų normalaus darbo ir avarijos metu.

Apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių įžeminimas reikalingas elektros įrenginių apsaugai nuo tiesioginių atmosferinių išlydžių. Šie įžeminimai būna sutelkti ir turi 3-4 srovės nutekėjimo kryptis. Įrengus aukštos kokybės įžemintuvą, Jūs galite apsaugoti savo turtą nuo žaibo poveikio.Be gero įžeminimo žaibosauga yra beprasmiška.
Vieno objekto ribose turi būti viena apsauginio įžeminimo sistema, kad visur būtų vienodi potencialai.

Geru įžeminimu suprantamas teisingai ir pagal reikalavimus įrengtas įžeminimas, kurio varža srovės sklidimui atitinka norminių dokumentų reikalavimus ir išlieka stabili ilgą laiką (dešimtmečius metų). Geras įžeminimas tai ir kokybiškai įrengta potencialų suvienodinimo sistema.

Potencialų suvienodinimas – potencialų skirtumo tarp pasyviosios dalies, pašalinių laidžiųjų dalių, įžeminimo ir apsauginių laidininkų (PE), taip pat apsauginių nulinių laidininkų (PEN), prie kurių įmanoma vienu metu prisiliesti, sumažinimas, šias dalis elektriškai sujungiant tarpusavyje.

 

Įvade į pastatą reikia suvienodinti potencialą sujungiant šias laidžiąsias dalis:

pagrindinį (magistralinį) apsauginį laidininką (PE);

pagrindinį (magistralinį) įžeminimo laidininką arba pagrindinį įžeminimo gnybtą;

pastatų ir tarp pastatų esančių komunikacijų metalinius vamzdžius;

statybinių konstrukcijų, žaibolaidžių, centrinio šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos metalines dalis.

 

Rekomenduojama ne vien tik įvade, bet ir kitose elektros tinklo vietose pakartotinai įrengti papildomas potencialų suvienodinimo sistemas.

 

Potencialų suvienodinimo schema:
1.Elektros skirstymo skydas. 2. Įžeminimo laidininkai. 3. Vandens skaitlis. 4. Pagrindinė potencialų suvienodinimo šyna. 5. Vamzdžių Vandentiekio vamzdžiai. 6. Antenos. 7. Centrinio šildymas 8. Izoliuojantis intarpas. 9. Dujotiekio vamzdžiai. 10. Kompiuterinės sistemos. 11. Apsauginis laidininkas. 12. Jungiamieji laidininkai. 13. Kanalizacija. 14. Jungtis (PEN-PE). 15. Įžemintuvas arba pastato armatūra. 16. Žaibolaidžio sistema.

Gyvenamuosiuose pastatuose prie potencialų suvienodinimo sistemos turi būti prijungtos visos atviros pasyviosios stacionariųjų elektros įrenginių dalys, prie kurių būtų galima prisiliesti, taip pat pašalinės laidžiosios dalys ir visų rūšių elektros įrenginių (įskaitant ir šakučių lizdus) apsauginiai laidininkai (PE).

Blogu įžeminimu suprantamas įžeminimas su nepriimtinai didele varža, taip pat įžeminimas su greitai blogėjančiomis savybėmis. Pavyzdžiui, plieno įžeminimo kontūrų, metų metais, dėl įžemintuvų korozijos, didėja varža.

Blogas įžeminimas – tai:

kenksmingas sveikatai elektromagnetinis fonas;

elektros smūgio galimybe;

brangios įrangos sugadinimas;

technologijos, įrangos darbo trikdžiai;

gaisrai.

Daugiausia el. įrangos instaliavimo pažeidimų aptinkama privačiame sektoriuje. Vietinis savamokslis elektrikas, pasamdytas kad būtų pigiau, vargu ar turi visas būtinas priemones ir reikiamas žinias kokybiškai atlikti bet kokiai instaliacijai, tarp jų ir įžeminimo sistemoms. Čia neapseinama be specialių matavimo priemonių. Praėjo laikai, kai įžeminimo kokybę tikrindavo kontrolinės lemputes pagalba. Lempute žiba- įžeminimas geras.