Lauko židinio atstumas iki gyvenamojo namo

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Iš paklausimo turinio nėra aišku ar minimas lauko židinys laikytinas inžineriniu statiniu (nesudėtingu).

 

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531) (toliau – Reglamentas) 9 punkte nurodyta, kad objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo (Žin.,1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.101-3597; 2010, Nr. 84-4401) reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal Reglamento priede pateiktą formulę.

 

Informuojame, jog atstumas tarp lauko židinio (jeigu jis būtų priskirtinas inžineriniams statiniams) ir gyvenamojo namo nėra reglamentuotas.