Žaliosios bendrijos kviečiamos kreiptis dėl paramos mažos galios elektrinėms

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nuo šiandien atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) bendrijos gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti mažos galios elektrinėms įsirengti. Parama bus teikiama AEI bendrijos statusą turinčioms gyventojų bendruomenėms, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonės, taip pat ūkininkams.

Šiai priemonei numatyta skirta mažiausiai 7 mln. eurų finansavimą. Tam yra naudojamos lėšos, kurios yra gautos iš Liuksemburgo už jiems perleistą atsinaujinančios energetikos statistiką.

„Tai yra dar viena svarbi priemonė, kuris skatins gyventojus ir mažąsias įmones naudoti žaliąją elektros energiją kasdienėje veikloje. Šios investicijos užtikrins tolimesnę žaliosios energetikos plėtrą Lietuvoje. Atsinaujinanti energetika taps tuo veiksniu, kuris skatins burtis gyventojus į bendruomenes ir kartu investuoti į žaliąją energetiką“, – sako laikinai pareigas einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Parama bus teikiama planuojantiems statyti saulės energiją naudojančias elektrines iki 500 kW įrengtosios galios arba pavienes vėjo energiją naudojančias elektrines iki 3 MW įrengtosios galios.

Dėl paramos galės kreiptis ir asmenys, jau pradėję plėtoti projektus, t. y. gavę leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Vertinant paraišką jiems bus suteiktas didesnis balų skaičius. Taip pat prioritetas bus skiriamas AEI bendrijų plėtojamiems projektams.

Maksimalus paramos dydis vėjo elektrinei 614,70 Eur/kW be PVM (743,79 Eur/kW su PVM), saulės elektrinei 369,00 Eur/kW be PVM (446,49 Eur/kW su PVM).

Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. sausio 11 d.

AIE bendrijų modelis buvo patvirtintas šiais metais ir tai pirmas kartas kai skelbiamas kvietimas teikti paraiškas ir gauti finansavimą.

Primename, kad atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos gali pačios valdyti ir plėtoti atsinaujinančius išteklius energijos gamybai naudojančias elektrines – jose gaminti, vartoti, kaupti savo kaupimo įrenginiuose ir parduoti pasigamintą energiją. Šių bendrijų savininkais gali būti pavieniai žmonės kartu su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis ar savivaldos institucijomis, pavyzdžiui, savivaldybėmis ar seniūnijomis.

Panašios bendrijos šiuo metu yra aktyviai kuriamos kitose ES šalyse, kuriose teikiamas ypatingas dėmesys švariai, darniai bei tvariai energetikai, pavyzdžiui, Danijoje, Olandijoje bei Vokietijoje. Šiose valstybėse tokios bendrijos kuria didelę pridėtinę vertę – į mažosios atsinaujinančios energetikos plėtrą įsitraukia daugiau gyventojų, o vietos gyventojams atsiranda daugiau galimybių pritraukti investicijas į atsinaujinančią energetiką.

Skirstant paramą Energetikos ministerija bus atsakinga už paramos projektų įgyvendinimo koordinavimą ir paramos šaltinių lėšų tinkamą panaudojimą. Projektų atranka vykdoma Energetikos ministerijos patvirtintu Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo aprašu.

Kvietimas skelbiamas ir paraiškos paramai gauti teikiamos APVA interneto svetainėje.

Su lėšų paskirstymo tvarka susipažinti galite čia.