VTPSI akylai stebi pastatų modernizavimo darbus

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) savo veiklos prioritetu laiko modernizuojamų namų statybos valstybinę priežiūrą. Inspekcijos tikslas – patikrinti visus modernizuojamus pastatus ir darbų kokybę privalančių užtikrinti statybos techninių prižiūrėtojų veiklą. Todėl vykdomi ir planiniai patikrinimai, ir operatyviai reaguojama į gyventojų pateikiamus skundus, tikrinama, ar jų nuogąstavimai turi pagrindo.

Baigiantis šių metų pirmajam pusmečiui statybos darbai buvo vykdomi 247 modernizuojamuose namuose. VTPSI pareigūnai apžiūrėjo jau 181 pastatą. 70 modernizuotų daugiabučių statyba pripažinta baigta – tinkamai įgyvendinus projektų sprendinius, išduoti statybos užbaigimo aktai.

Tikrinami ir techniniai prižiūrėtojai

VTPSI tikrina ne tik pastatų modernizavimo darbų kokybę, bet ir pačius statybų dalyvius. 2014 m. birželio mėnesį patikrinta 18 statybos techninių prižiūrėtojų veikla, 33 modernizuojami daugiabučiai gyvenamieji namai. Kauno skyriaus pareigūnai už gegužės mėn. nustatytus pažeidimus dėl pažeistų neesminių statinio projekto sprendinių, nepildomo statybos darbų žurnalo darbų vadovui surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą.

Kitame modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo objekte dėl pažeistų neesminių statinio projekto sprendinių techniniam prižiūrėtojui surašytas protokolas pagal ATPK 189 (12) straipsnio dalį. Darbų vadovui, nepakankamai kontroliavusiam, kad statinio statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, taip pat buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal 158 (1) straipsnis 1 dalį.

Pažeidimai – neesminiai

Modernizuojamus pastatus tikrinantys pareigūnai dažniausiai randa trūkumų, kurie nėra esminiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, už kuriuos nebūtų taikoma ATPK numatyta atsakomybė. Vis dėlto, jei objekte aptinkama dalykų, kurie turi būti pašalinti, VTPSI pareigūnų reikalavimu to imamasi nedelsiant.

Pastatų modernizavimo darbų kokybės ir statybos dalyvių veiklos patikrinimais siekiama ne bausti, o ugdyti atsakomybę ir užtikrinti tinkamą darbų atlikimą. Tiek modernizuojamų namų statyba, tiek ir techninių prižiūrėtojų veikla tikrinama naudojant specialius kontrolinius klausimynus. Šie klausimynai viešai paskelbti VTPSI interneto svetainėje, todėl statybos dalyviai turi galimybę susipažinti su teisės aktų reikalavimais, tikrinamais aspektais ir naudoti klausimynus savikontrolei.

Siekiant sumažinti daromų klaidų skaičių VTPSI ir Aplinkos ministerija organizuosja susitikimus su techniniais prižiūrėtojais. Jų metu aptariami opiausi klausimai ir pateikiamos rekomendacijos.

Aplinkos ministerija primena, kad visos statybos turi būti vykdomos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Statytojai turi pasirūpinti statybą leidžiančiais dokumentais, užtikrinti, kad darbai vyktų pagal numatytus saugumo reikalavimus. Neleistinos ir tinkamai neprižiūrimos statybos daro žalą ir žmogui, ir gamtai.