Sugriežtintas savavališkai pastatytų statinių dokumentų tikrinimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Įgyvendindama Korupcijos prevencijos planą, Valstybinė teritorijų ir statybos inspekcija (VTPSI) daug dėmesio skiria informacinėms sistemoms ir jų teikiamoms paslaugoms. Siekiant, kad savavališkai pastatyti statiniai nebūtų IS „Infostatyba“ išduotų dokumentų pagrindu įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir nepasunkėtų padarinių šalinimo procedūra, įdiegta nauja IS „Infostatyba“ funkcija. 

Nuo šiol vieno mygtuko paspaudimu statytojų pateiktuose prašymuose dėl statybą leidžiančio dokumento, statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų ar pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo įrašyti statiniai bus tikrinami dėl savavališkos statybos požymių. Ši funkcija leis griežčiau vertinti dokumentų išdavimo procedūrą ir užkirs galimybę savavališką statybą įteisinti neteisėtai išduotų dokumentų pagrindu.

VTPSI primena, kad savavališka statyba laikoma statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

VTPSI inspektoriai arba savivaldybių administracijų darbuotojai, pagal kompetenciją nagrinėdami minėtus prašymus, privalės atlikti objektų tikrinimą dėl savavališkos statybos prieš formuojant išduodamą dokumentą. Informacinė sistema neleis formuoti prašomo išduoti dokumento neatlikus šio patikrinimo.

Prašymą nagrinėjantis darbuotojas, nustatęs, kad statiniams yra surašyti savavališkos statybos dokumentai ir nėra atliktos jų įteisinimo procedūros, neturėtų išduoti statytojo prašomo dokumento.

VTPSI patikrinus dokumento išdavimo teisėtumą ir nustačius, kad jis išduotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bus taikomos teisės aktuose nustatytos sankcijos dokumentą išdavusiems darbuotojams.