Statinio projekto ir projekto ekspertizės privalomumas, kai nereikia SLD

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai neretai susiduria su klausimu, ar privaloma rengti statinio projektą ir atlikti jo ekspertizę, kai neprivalomas tokio statinio statybą leidžiantis dokumentas.

Bendruoju atveju, statinio projektas turi būti parengtas, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus daugiabučių namų ir viešųjų pastatų kapitalinio remonto projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais (Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalis).

Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.

 

 

Statinių, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, projektų ekspertizė atliekama, kai rengiami naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektai ir statinių projektai, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai.