Statiniais laikomi tik nekilnojamieji daiktai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Daugelis žinome, kas yra statinys, o jei ne, galime pasitikslinti Statybos įstatyme. Jame nurodoma, kad statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.

Civiliniame kodekse nustatyta, kad nekilnojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie yra nekilnojami pagal prigimtį ir pagal savo prigimtį kilnojami daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai.

Elektros energetikos įstatyme reglamentuota, kad elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse ir transformatorių pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros tinklų priklausinius, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais.

Elektroninių ryšių įstatyme nurodyta, kad ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos taip pat laikomos kilnojamaisiais daiktais.

 

Gamtinių dujų įstatyme aiškinama, kad mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai priskirtini kilnojamiesiems daiktams.

Statybos įstatyme nurodytas apibrėžimas „statinys“ negali būti taikomas objektams, kurie laikomi kilnojamais daiktais. Tokių objektų įrengimui (sukūrimui) Statybos įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai netaikomi.

Kilus klausimams, konsultacijos galima kreiptis į VTPSI specialistus bendruoju konsultacijų telefonu (8 5) 207 3333.