Seimas pritarė modeliui, kuris užtikrins patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Seimas pritarė Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais sukuriamas teisinis pagrindas Lietuvoje įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Jis leis sukurti konkurencingą elektros energetikos sistemos pajėgumų rinką, kuri reikalinga užtikrinti patikimą sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų tikslų, susijusių su elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros pajėgumų didinimu ir sklandžia Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos energetikos sistema.

Toks mechanizmas reikalingas, nes Lietuvos elektros energetikos rinka šiuo metu nesuteikia pakankamai paskatų vystytis patikimai prieinamai, lanksčiai ir konkurencingai elektros energetikos sistemos pajėgumų rinkai. Tokia situacija yra susiklosčiusi ir kitose ES šalyse.

„Tai naujas etapas Lietuvos energetikoje. Sparčiai vykstant Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimui, į priekį judėsime ir su konkurencija grįsto pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimu. Mūsų tikslas – konkurencingiausiu būdu ir už mažiausią kainą užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos veikimą po 2025 m.“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir energijos kaupimo įrenginiai, nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Kauno technologijos universiteto mokslininkams tikimybiniu metodu įvertinus Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą 2019–2024 m. ir 2025–2030 m. laikotarpiais, nustatyta, kad nuo 2025 m. atsiras vietinės patikimai prieinamos generacijos trūkumas Lietuvos elektros energetinės sistemos adekvatumui užtikrinti. Įgyvendinant pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kaip tik ir bus užtikrintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas ir sprendžiami sistemos iššūkiai, kurie atsirastų po 2025 m.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais įtvirtinamas pajėgumų užtikrinimo mechanizmas taip pat leis užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą pasiekiant tikėtiną apkrovos praradimo trukmę (LOLE – angl. Lost of Load Expectation) ne didesnę kaip 8 val. per metus. Šiuo metu teisės aktai tikėtinos apkrovos praradimo trukmės nenumatė.