Pernai renovuoti 85 daugiabučiai namai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
2011 metais modernizuoti 85 daugiabučiai namai - 9 proc. daugiau negu 2010 metais, rašoma praėjusių metų Vyriausybės ataskaitoje. Vyriausybės ataskaitoje, kuri antradienį pristatyta Seime, teigiama, kad šiluminės energijos sąnaudos jų naudingojo ploto vienetui, palyginti su sąnaudomis iki projektų įgyvendinimo, sumažintos vidutiniškai 54 proc., per metus sutaupyta apie 19,2 GWh šilumos energijos, nors planuota 16 GWh.

Vyriausybė primena patvirtinusi naujos redakcijos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, kurioje nustatyti aiškūs siektini rezultatai – iki 2020 metų senos statybos gyvenamųjų namų sektoriuje sutaupyti ne mažiau kaip 20 proc. šiluminės energijos.

Taip pat patikslintos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklės, kuriose numatyta, kad, esant lėšų Klimato kaitos specialiojoje programoje, butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. parengusiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir jį įgyvendinusiems iki 2013 m. gruodžio 31 d., ir atitinkantiems nustatytas sąlygas, teikiama papildoma valstybės parama kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Siekdama užtikrinti veiksmingą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo kontrolę, Vyriausybė parengė ir patvirtino Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą, taip pat parengė ir patvirtino naujos redakcijos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą, sudarantį galimybę atnaujinimo (modernizavimo) projektus įgyvendinti etapais, užtikrinant valstybės paramos teikimą pasiekus D pastato energinio naudingumo klasę.

Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas ir Agnė Zuokienė po Vyriausybės ataskaitos pristatymo skirto laiko klausimams aplinkos ministro Gedimino Kazlausko teiravosi, kodėl daugiabučių atnaujinimo programa nevyksta. Anot parlamentarės, A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė žadėjo atnaujinti po 2 tūkst. namų.

„Iš tikrųjų Vyriausybės programoje įvardinti 2 tūkst. namų, nepasakant, ką reiškia vienas namas, vienas vienbutis ar daugiabutis – šimto butų vertė labai skirtinga. Tai todėl ir buvo koreguojama programa, pakoregavus ir skaičiuojant energetinį rezultatą, yra taip pat nurodyta ir kiek namų turėtų būti renovuojama iki atitinkamo laiko, kokio rezultato reikia pasiekti, ir tai nėra tūkstančiai. Programoje yra įrašyta – pasiekti rezultatą iki 2 tūkst. Jis yra siekiamas, bet tokio rezultato net ir nereikia iki 2020 metų, kad kasmet būtų renovuojama po 2 tūkst. namų“, – aiškino G. Kazlauskas.