Per 3 metus nebaigtą statyti statinį privaloma įregistruoti NT registre

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nors išduoti statybą leidžiantys dokumentai (SLD) galioja neterminuotai, nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne vėliau kaip per 3 metus nuo SLD išdavimo dienos.

Jis registruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Statytojui pageidaujant nebaigtas statyti nesudėtingasis statinys įregistruojamas NTR statinio kadastro duomenų bylos pagrindu.

Pažyma statytojui išduodama per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt) arba tiesiogiai VTPSI teritoriniam skyriui pateikus prašymą kartu su SLD, statinio projektu (kai SLD išduotas ne per IS „Infostatyba“), požeminių inžinerinių tinklų geodezinėmis nuotraukomis, statinio kadastro duomenų byla ir valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu. Be to, prie prašymo reikėtų pridėti statytojo surašytą laisvos formos pažymą, kad nebuvo keisti statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendiniai arba apie šių sprendinių pakeitimus.

Nenustačius pažeidimų pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos. Išsami pažymos išdavimo tvarka nurodyta Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos apraše.

 

Teisės aktai taip pat numato statytojo prievolę tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Tai turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR. Kadastrinius matavimus atlieka šiai veiklai atestuoti specialistai, kurių sąrašą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt skyriaus „Geodezija ir kartografija“ srityje „Matininko kvalifikacijos pažymėjimai“.

Statytojai neretai abejoja, ar be tarpininkų sugebės įregistruoti savo statinius. Tikrai neverta išlaidauti – aprašytas procesas nėra sudėtingas. Beje, visada galima pasikonsultuoti su VTPSI specialistais tiek bendruoju konsultacijų telefonu (8 5) 207 3333, tiek ir internetu pateikus elektroninį paklausimą.