Paskutinis mėnuo teikti paraiškas daugiabučių renovacijai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančios Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) padaliniuose iki sausio 31 d. laukiamos paraiškos kompleksinės daugiabučio renovacijai. Norintys gauti finansavimą mažajai renovacijai – modernizuoti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, paraiškas gali teikti iki liepos 1 d.

Renovaciją dalinai finansuoja valstybė

 

Šio kvietimo metu numatyta kompleksinei daugiabučių renovacijai skirti 150 mln. eurų, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų vertės.

 

Pateikus paraišką kompleksiškai modernizuoti daugiabutį galima gauti dalinį – 30 proc., valstybės finansavimą kompensuoti išlaidas daugiabučio energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Papildomi 10 proc. valstybės parama teikiama modernizuojant neautomatizuotą šilumos punktą, įrengiant balansinius ventilius ant stovų ir kt.

 

Finansuojamos priemonės gali būti: šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas, ventiliacijos, rekuperacijos sistemų pertvarkymas, stogo ir išorinių sienų šiltinimas, balkonų, bendrojo naudojimo patalpų įstiklinimas ar langų keitimas, liftų atnaujinimas ir inovatyvių energijos šaltinių – saulės kolektorių, geoterminio šildymo sistemos diegimas ir kitos. 100 proc. kompensacija teikiama rengiant daugiabučio atnaujinimo projektą ir projekto administravimo bei statybos techninės priežiūros išlaidoms. Valstybė pilnai padengia visas nepasiturintiems gyventojams tenkančias renovacijos išlaidas.

 

Galimybė visapusiškai atnaujinti daugiabutį

 

Priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą atnaujintas daugiabutis vidutiniškai sutaupo 50–60 proc. pastato šildymui naudojamos energijos ir pasiekia ne mažesnę nei C energinio efektyvumo klasę. Visgi daugiau nei perpus sumažėjusios sąskaitos už šildymą yra ne vienintelė priežastis, skatinanti gyventojus renovuoti daugiabutį.

 

Daugiabučio atnaujinimas prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės bei didina būsto vertę, kadangi renovuotas namas yra patrauklesnis nuomai ar pardavimui, o taip pat tokio būsto vertė pakyla. „Šilumos mazgo atnaujinimas, vamzdynų keitimas kartu su sienų, stogo apšiltinimu ir kitomis energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis prikelia daugiabutį naujam gyvenimui. Vienu metu išsprendžiamos visos būsto problemos, o po renovacijos daugiabučiai tampa sandarūs, šilti, taupūs ir estetiškai patrauklūs“, – akcentuoja Valius Serbenta, BETA direktorius.

Pratęstas terminas mažajai renovacijai

 

Iki liepos 1 d. pratęstas terminas primą kartą vykstančiai mažosios renovacijos programai. Pateikus paraiškas galima gauti 30 proc. valstybės paramą atnaujinti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas.

 

Pagal paskelbtą kvietimą paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 

Mažojoje renovacijoje finansavimas teikiamas keičiant elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinant senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

 

Taip pat mažojoje renovacijoje finansuojamos kitos papildomos priemonės, kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.