Leidimų statyboms išduota daugiau

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis, praneša, kad antrąjį 2013 m. ketvirtį išduoti 1 846 statybą leidžiantys dokumentai (toliau – leidimai) 2 013 gyvenamųjų pastatų, t. y. 377 leidimais, arba 25,7 procento, daugiau nei antrąjį 2012 m. ketvirtį.

Šalyje ir toliau vyraus individualiųjų gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduoti 97,3 procento visų leidimų. Taip pat leista statyti 4 gyvenamosios paskirties pastatus, skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučius).

Pirmąjį 2013 m. pusmetį šalyje išduoti 3 363 leidimai statyti 3 598 gyvenamuosius pastatus, iš jų 10 – įvairių socialinių grupių asmenims skirtus gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius). 3 588 gyvenamuosiuose namuose įrengti 6 699 butai. Pirmąjį 2013 m. pusmetį išduotų statybos leidimų skaičius padidėjo 36,7 procento (902 leidimais), o leistų statyti butų – 47,1 procento (2 144 butais), palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu.

Antrąjį 2013 m. ketvirtį išduota 580 leidimų 741 negyvenamajam pastatui statyti. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (26,1 proc.), pramoninių pastatų ir sandėlių (21,7 proc.) ir kitos paskirties pastatų (18,1 proc.).

Pirmąjį 2013 m. pusmetį išduoti 1 136 leidimai statyti 1 431 negyvenamąjį pastatą. Palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu išduotų statybos leidimų skaičius padidėjo 32,6 procento (279 leidimais), o leistų statyti negyvenamųjų pastatų – 15,5 procento (192 negyvenamaisiais pastatais).

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis naujų pastatų statybos statistinio tyrimo duomenimis, praneša, kad antrąjį 2013 m. ketvirtį šalyje baigti statyti 827 gyvenamieji namai. Gyvenamuosiuose namuose įrengti 1 056 butai, kurių naudingasis plotas – 149,1 tūkst. m2, t. y. 15,7 tūkst. m2, arba 11,8 procento, daugiau nei antrąjį 2012 m. ketvirtį. 80,9 procento visų baigtų statyti butų (854 butai) įrengti individualiuosiuose namuose. Pastatyta 13 daugiabučių. Juose įrengti 202 butai, kurių naudingasis plotas – 13,8 tūkst. m2. Vidutinis buto naudingasis plotas buvo 141,2 m2, buto daugiabutyje – 68,2 m2.

Antrąjį 2013 m. ketvirtį 42 procentai visų baigtų statyti butų buvo Vilniaus apskrityje, 23,4 procento – Kauno, 12,8 procento – Klaipėdos apskrityje.

Pirmąjį 2013 m. pusmetį šalyje baigti statyti 1 687 gyvenamieji namai, juose įrengti 2 634 butai. Palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu baigtų statyti gyvenamųjų namų skaičius padidėjo 20,1 procento (282 gyvenamaisiais namais), o baigtų statyti butų skaičius – 9,4 procento (226 butais).

Antrąjį 2013 m. ketvirtį šalyje baigti statyti 236 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 135,6 tūkst. m2 – tai 13,5 tūkst. m2, arba 11,1 procento, daugiau nei atitinkamą 2012 m. ketvirtį. Pagal teritorinį pasiskirstymą 44 procentai bendrojo ploto buvo pastatyta Vilniaus apskrityje, 24,9 procento – Klaipėdos, 6,6 procento – Telšių apskrityje. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (46,8 tūkst. m2).

Pirmąjį 2013 m. pusmetį šalyje baigti statyti 483 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 359,3 tūkst. m2. Palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu baigtų statyti negyvenamųjų pastatų skaičius sumažėjo 20,2 procento (122 negyvenamaisiais pastatais).