Kvietimas gauti paramą, atnaujinant ar modernizuojant namą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Gyvenate sename name? Seniai mąstote apie remontą? Dabar pats tinkamiausias tam laikas. Aplinkos projketų valdymo agentūra skelbia konkursą, kurio metu bus galima gauti paramą, norint atnaujinti namus.

Kada?

Nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki gegužės 19 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai bus kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą).

Kas gali pretenduoti?

Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Kokios sąlygos?

Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Paramos dydis

Projektams finansuoti skirta 5 mln. eurų, o maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – 14 500 eurų.

Papildomi dokumentai

Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalės pateikti:

• Informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Jeigu namui nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas), prieš pateikiant Projekto registracijos formą reikia atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą;

• Gyvenamojo namo kadastrinių matavimų bylos kopiją;

• Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir Projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių (iki modernizavimo) fotonuotraukas;

• Projekto registracijos formoje nurodytų planuojamų įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių plotų skaičiavimų pagrindimą. (Pavyzdinę formą rasite čia);

• Jei yra namo bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą. (Pavyzdinę formą rasite čia);

• Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus turi turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Kontaktai

Taip pat papildomą informaciją galite sužinoti paskambinę šiais kontaktais

Aistė Ulickaitė aiste.ulickaite@apva.lt, tel. 8 646 19 240

Gytis Milašius gytis.milasius@apva.lt, tel. 8 646 08 522

Inga Bernatavičienė inga.bernataviciene@apva.lt, tel. 8 659 61 194

Renata Chadyšienė renata.chadysiene@apva.lt, tel. 8 645 72 638