Elektros energijos tiekėjo pasirinkimas – ne priesaika visam gyvenimui

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Įpusėjo antrasis mūsų šalies elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapas. Per jį nepriklausomą elektros energijos tiekėją privalo pasirinkti dar 760 tūkst. namų ūkių, tačiau iki šiol tai padarė tik vos daugiau nei septintadalis. Viena iš tokio delsimo priežasčių – baimė išsirinkti netinkamą tiekėją. „Tai nėra sprendimas visam gyvenimui“, – tiek dar tiekėjus besirenkančius, tiek juos jau pasirinkusius ir galbūt nusivylusius gyventojus ramina nepriklausomo elektros tiekėjo „Perlas Energija“ vadovas Vilius Juraitis ir paaiškina, kaip galima keisti tiekėją bei kada iš tiesų verta tai padaryti.

Šiemet nepriklausomą elektros energijos tiekėją privalės pasirinkti 1000–5000 kWh elektros energijos per metus suvartojantys gyventojai. Nesuskubusiems to padaryti iki gruodžio 18 dienos Energijos skirstymo operatorius (ESO) užtikrins garantinį tiekimą.

 

Tokiu būdu tiekiama elektros energija neišvengiamai bus brangesnė, nes jos kaina bus kas mėnesį perskaičiuojama ankstesnio mėnesio elektros energijos biržos kainą dauginant iš koeficiento 1,25. Be to, tokia paslauga bus laikina – teikiama tik iki pusės metų. Taigi galiausiai vis tiek teks kreiptis į nepriklausomą elektros tiekėją. Tokių šiuo metu Lietuvoje yra septyni. Kuris iš jų patraukliausias, renkasi patys gyventojai pagal jiems asmeniškai svarbiausius kriterijus. Vieni išsistudijuoja visų galimų tiekėjų pasiūlymus ir išsirenka tą, kuris geriausiai atitinka jų poreikius. Kiti pasirašo sutartį su tuo elektros energijos tiekimo rinkos dalyviu, kurį geriausiai žino. Treti galbūt susigundo žadamomis papildomomis naudomis. Ketvirtiems imponuoja, kad tiekiama elektros energija yra „žalia“.

 

Penktiems didžiausią pasitikėjimą kelia fiksuota kaina. O dar kitiems galbūt svariausias argumentas – autoritetingo žmogaus nuomonė. Kad ir kokie būtų pasirinkimo motyvai, vis dėlto dauguma vartotojų susiduria su baime apsirikti: „O kas bus, jei išsirinksiu ne tą tiekėją?“ Pasak tiekėjo „Perlas Energija“ vadovo Viliaus Juraičio, dėl to būgštauti neverta – vartotojas neįsipareigoja vieninteliam tiekėjui visam gyvenimui. Antra vertus, kokiomis sąlygomis jam pavyks tiekėją pakeisti, priklauso nuo jųdviejų pasirašytos sutarties.

Pirmas signalas, kad santykiai su tiekėju gali virsti probleminiais

Kaip klostysis santykiai su elektros energijos tiekėju, galima jau nuspėti dar tik tariantis dėl sutarties ar ją pasirašant. 2020 metų birželio 29 dieną LR energetikos ministro patvirtintame „Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų apraše“ (toliau Aprašas) nurodoma, kad sutartys gali būti sudaromos tik raštu (tiesiogiai) arba elektroninėmis ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu), jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį. Tinkamo identifikavimo priemonės – tai įstatymiškai patvirtinti būdai, tokie kaip elektroninis parašas.

Pokalbis telefonu vertintinas tik kaip sąlygų aptarimas, po kurio parengta sutartis vartotojui turi būti pateikta paštu, elektroniniu paštu arba kitu jam priimtinu būdu. Jei tiekėjas tikina, kad pakanka ir pokalbio telefonu, atsisako jums pateikti popierinį ar elektroninį sutarties variantą, vertėtų pagalvoti, ar išvis saugu su juo pasirašyti sutartį.

 

Ne mažiau svarbu – prieš pasirašant sutartį skirti pakankamai laiko atidžiai ją perskaityti. Pagal anksčiau minėtąjį Aprašą, sutartyje turi būti nurodyta galutinė elektros energijos kaina arba jos apskaičiavimo principai, į kainą įtraukiant elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius.

 

Mokesčiai (įskaitant ir PVM) turi būti aiškiai įvardyti, turi būti nurodytas jų dydis ir apskaičiavimo tvarka. Taip pat privalo būti nurodytos priemonės, kuriomis vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visus tiekėjo taikomus tarifus, kainas ir mokesčius, apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimo, atsiskaitymo, sutarties nutraukimo tvarka ir, be abejo, sutarties įsigaliojimo data bei galiojimo terminas. Jeigu kurios nors iš šių būtinų dedamųjų nėra, patartina prašyti sutartį papildyti. Jei tai padaryti atsisakoma – vėlgi patariama ieškoti kito tiekėjo. Svarbu įsidėmėti, kad visi gyventojai, sudarę sutartį nuotoliniu būdu arba ne tiekėjo klientų aptarnavimo patalpose, turi teisę per 14 dienų jos atsisakyti.

 

Kada galima keisti elektros energijos tiekėją?

Sutartys su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais iš principo panašios į mums jau įprastas sutartis su mobiliųjų ryšių operatoriais. Jei sudarote neterminuotą sutartį – galite ją lengvai nutraukti bet kada, tik turite sutartyje nustatytu laiku informuoti tiekėją.

Jei sutartis terminuota, yra dvi galimybės – arba laukti, kol ji baigsis, arba nutraukti ją prieš laiką, bet tokiu atveju, deja, teks patirti neplanuotų nuostolių: atlyginti pagal ją gautas nuolaidas bei kitas naudas ir sumokėti joje nurodytas netesybas (baudas). „Galimybė keisti tiekėją priklauso nuo jūsų pasirinkto tiekėjo ir pasirašytos sutarties sąlygų. Todėl prieš pasirašant sutartį reikėtų atkreipti dėmesį, kokia tai sutartis – terminuota ar neterminuota.

 

Visada rekomenduotume pasirašyti tik neterminuotas sutartis, kad nebūtumėte susaistyti įvairiomis baudomis, o tiekėjui neatitikus jūsų poreikių ar nepateisinus lūkesčių, galėtumėte pasirinkti kitą, sau tinkamesnį tiekėją. Pasirašius neterminuotą sutartį, neturėtų kilti jokių sunkumų pereiti pas kitą tiekėją, turėtų pakakti tiesiog pasirašyti sutartį su nauju tiekėju. Senoji sutartis tokiu atveju nutrūksta automatiškai arba informavus esamą tiekėją. Pasirašant terminuotą sutartį reikėtų atkreipti dėmesį, kokios yra sutarties nutraukimo sąlygos, ar nebus taikoma kokių nors baudų“, – pataria užbėgti už akių galimiems nuostoliams dėl sutarties nutraukimo tiekėjo „Perlas Energija“ vadovas. Sutartį, beje, galima nutraukti ir tada, kai tiekėjas praneša apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas: tokiu atveju jūs turite teisę tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo šios informacijos gavimo dienos be jokių baudų nepriklausomai nuo sutarties tipo.

Dėl kokių priežasčių gyventojai yra linkę keisti tiekėjus? „Pasirinktą nepriklausomą elektros energijos tiekėją vartotojai keičia dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, supratę, kad kitas tiekėjas siūlo geresnę kainą, dėl nepatogaus skaitiklio rodmenų deklaravimo ir mokėjimo proceso, dėl prasto aptarnavimo ar kitų kilusių nesklandumų“, – vardija galimas priežastis V. Juraitis. Apie kitą elektros energijos tiekėją galvojama ir tais atvejais, kai iš esamo nesulaukiama reikiamos informacijos, jei jis atsisako detaliai paaiškinti, kaip apskaičiuojama tiekiamos elektros energijos kaina, arba nuolat randama netikslumų pateikiamose sąskaitose, o tiekėjas išsisukinėja, nenori kompensuoti patirtų nuostolių.

 

Kaip vyksta tiekėjo keitimo procedūra?

„Elektros energijos tiekėjo keitimo procesas nėra labai sudėtingas, ypač jei sutartis su esamu tiekėju yra neterminuota. Bet kokiu atveju keičiant tiekėją visada reikia atsiskaityti su esamu tiekėju, deklaruoti skaitiklio rodmenis ir sumokėti esamas sąskaitas. Kai nutraukiama terminuota sutartis, tiekėjai dažnai prašo grąžinti suteiktas nuolaidas ir panašiai“, – sako nepriklausomo elektros energijos tiekėjo „Perlas Energija“ vadovas. Jei sutartis neterminuota, jums pakanka žinoti, kokiais būdais ir prieš kiek laiko turite apie savo sprendimą informuoti tiekėją. Įprastai tai reikia padaryti prieš 30 kalendorinių dienų, bet kai kuriais atvejais terminas gali būti ir trumpesnis. Svarstant nutraukti terminuotą sutartį, visada patartina pirmiausia atidžiai perskaityti jos nutraukimo sąlygas.

 

Jeigu paaiškėja, kad terminuotą sutartį sudarėte, deja, neatkreipę dėmesio į ypač nepalankias jos nutraukimo sąlygas, ir dabar jau verčiau išlaukti, kol ji pasibaigs, nepražiopsokite jos galiojimo termino pabaigos – reikiamu metu įspėkite tiekėją apie savo sprendimą nutraukti sutartį, nes jei to nepadarysite, tiekėjas pagal minėtojo Aprašo 2 skyriaus 14 punktą turės teisę šią sutartį laikyti pratęsta „tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis“, na, o tada – skaitykite iš pradžių. Kad ir kokią sutartį nutrauktumėte, atsisakius vieno elektros energijos tiekėjo paslaugų, svarbu nedelsiant pasirinkti kitą tiekėją ir sudaryti su juo sutartį, kitaip jums bus pritaikytas vadinamasis garantinis tiekimas, o tai – nauji nuostoliai.