Atsiskaitymas pagal dvinarę šilumos kainą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) primena, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, kurios numato privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą. Dvinarė šilumos kaina yra taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.)

Kitiems vartotojams dvinarė kaina gali būti taikoma jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.

Kas yra dvinarė šilumos kaina?

Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios.

Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę / inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.
Dvinarės kainos dedamųjų (pastoviosios ir kintamos dalies) dydžiai kiekvieną mėnesį skelbiami VŠT tinklapyje.

VŠT kreipiasi į klientus, kurie nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir jų pastate ar bute naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, ir prašo informuoti apie tai bendrovę el. paštu.
Gavusi pranešimą VŠT pateiks pasiūlymus dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties bei kitą aktualią informaciją.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudaromose ar keičiamose su šilumos vartotojais, kurių pastatuose įrengtos mišrios (kombinuotos) šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, kol bus sudarytos naujos ar pakeistos esamos šilumos pirkimo–pardavimo sutartys, nuo 2019 m. vasario 1 d. bus taikomos standartinės šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos, pagal kurias pastatuose su mišriomis (kombinuotomis) šildymo ir (ar) karšto vandens sistemomis vartotojai už šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.