Surenkamosios monolitinės perdangos

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Surenkamoji monolitinė perdanga plačiai naudota pokario periodu. Ji sudaryta iš lengvojo betono ar keraminių blokų ir monolitinių briaunų, armuotų strypine armatūra. Blokai dažniausiai buvo daromi iš šlakbetonio. Jie dedami ant klojinio išilgai eilėmis, tarp šių eilių armatūros strypynai ir užbetonuojama. Briaunų ir blokų apatinė plokštuma sutampa, o briaunų viršus, paisant tarpatramio ir apkrovos, gali būti ir aukštesnis už blokų paviršių.

Surenkamosios monolitinės perdangos apatinė briaunų dalis padaryta iš įtemptojo stygbetonio juostų su iškišta (iš dalies neužbetonuota) skersine armatūra. Ant šių juostų remiamos lovinio skerspjūvio gelžbetoninės plokštės. Virš jų dedamas tinklas ir užmonolitinama betonu.

Vartojamos ir kitokios surenkamosios monolitinės perdangos su įtemptaisiais elementais. Tai plokščios su įtemptomis stygbetonio juostomis, briaunotosios skliautinės ir kt. Pastarosios neturi išleistos armatūros. Šiuo atveju, kad užmonolitinimo betonas geriau sukibtų, juostų šonai daromi su užkarpomis. Tokios juostos gaminamos stende, įtempiant stipriąją vielą atramose. Įrengiant perdangą, juostos sudedamos kaip ištisinis paklotas, virš juostų sudedamas armatūros tinklas ir klojamas reikalingas betono sluoksnis.

Briaunotosios skliautinės perdangos yra labai stiprios ir standžios.

Monolitinės perdangos

Statybai vartojamos ir kombinuotosios surenkamosios monolitinės plokščios gelžbetoninės keraminės perdangos. Jas sudaro laikantys įtemptojo gelžbetonio sijiniai elementai, tarp kurių sudedami tuščiaviduriai keraminiai rumbuoti blokai ir užmonolitinami betonu. Prieš užmonolitinant keraminiai blokai sumirkomi vandeniu, o betonas paruošiamas su smulkios frakcijos užpildu.
Ypač ekonomiškos surenkamosios monolitinės plokščios perdangos su styginiais keraminiais laikančiais sijiniais elementais.

Styginiai keraminiai elementai gaminami ant įtemptųjų konstrukcijų gamybos stendų. Į lovinius keraminius blokus sudedama stiprioji plieno viela ir įtempiama į stendo atramas. Armatūra išdėstoma taip, kad ji būtų skerspjūvio svorio centre. Paskui į lovius supilamas cemento skiedinys arba betonas su smėlio užpildu. Cemento skiediniui dar nesukietėjus, į lovius statoma sankabų pavidalo skersinė armatūra. Kad geriau sukibtų ir blokai mažiau sugertų vandens, keraminiai blokai, prieš dedant į stendą, panardinami į vandenį. Ant sudėtų keraminių styginių sijų klojami keraminiai blokai, virš blokų dedamas papildomas paskirstomasis tinklas ir užmonolitinama betonu.

Panaši perdangos konstrukcija su betoniniais ar gelžbetoniniais tuščiaviduriais blokais. Vienok pasirodė, kad perdanga nėra vientisa: esant didelėms laikinoms apkrovoms, atskiri blokai, nesujungti plokšte, nevienodai deformuojasi ir įlinksta. Dėl to atsiranda lubų tinke nepageidautinų plyšių.

Racionalesnės yra surenkamosios monolitinės perdangos iš L formos elementų. Montuojant šiuos elementus, susidaro lovys, kuris uždaromas surenkamosiomis gelžbetoninėmis plokštėmis su išleista armatūra. Prieš užmonolitinant į siūles tarp briaunų, ties atramomis, įstatomi išilginės ir skersines armatūros strypai.