Sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Sienų šiltinimas sudėtine termoizoliacine sistema

Pradedant statybų darbus ir šiltinant išorines pastatų sienas polistireniniu putplasčiu, jį tinkuoti plonasluoksniu tinku ar klijuoti apdailos plytelėmis (1, 2 pav.)būtina laikantis gamintojų nurodomų taisyklių. Šiltinamos sienos turi būti sausos ir švarios, o klijuojant polistireninio putplasčio plokštes šiltinamo paviršiaus ir jo aplinkos oro temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C.

 

Pirmoji šiltinamųjų plokščių eilė ant sienų turi būti dedama ant specialaus cokolinio profiliuočio. Jei šiltinamas pastatas su įtrauktu cokoliu, pirmąją šiltinamųjų plokščių eilę kartu su cokoliniu profiliuočiu rekomenduojama nuleisti žemyn ant cokolio ≥100 mm ir papildomai įdėti šiltinamosios izoliacijos intarpą. Tai daroma siekiant išvengti šilumos tiltelio, taip pat apsaugoti nuo šalimo prie cokolio esančias pirmo aukšto grindis.

Atliekant šiltinimo darbus būtina atkreipti ypatingą dėmesį į šiltinimo sistemos sandarumą, nes tik sandarios šiltinimo sistemos gali atitikti reglamento ir projekto nuorodas.

 

Šiltinamosios plokštės prie paviršiaus klijuojamos specialiai klijais. Jie vientisai tepami plokščių kraštuose ir dar mažiausiai dviejose plokščių vidurinės dalies vietose. Klijais turi būti padengta ne mažiau kaip 40 proc. šiltinamosios plokštės ploto. Kai šiltinimo sistema apdailinama plytelėmis, klijų tepama ne mažiau kaip 60 proc. šiltinamosios plokštės ploto.

 

Tai daroma todėl, kad šiluma iš pastato negalėtų skverbtis į išorę per siūles arba per atsitiktinai pažeistas šiltinamųjų plokščių vietas. Kad šiltinimo sistemoje nesusidarytų šilumos tiltelių, į sandūras tarp plokščių klijų nededama. Sandūrose pasitaikantys plyšiai standžiai užtaisomi šiltinamosios medžiagos atraižomis arba užpildomos montažinėmis putomis.

 

Šilumos tiltelių pavojus yra mažesnis, jei polistireninio putplasčio plokščių briaunos daromos su užkaitais. Kai šiltinamosios plokštės priklijuojamos neteisingai, šiltinimo sistema gali lankstytis, fasaduose gali atsirasti dėmių ir plyšių. Į pažeistą šiltinimo sistemą gali skverbtis vandens bei teršalų ir ją gadinti.

Šiltinamosios plokštės ant šiltinamo paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės nebūtų vienoje vertikalėje. Šiltinamąsias plokštes pastatų kampuose būtina sujungti su užkaitais, tačiau plokštės neturi būti jungiamos ties fasadų angų briaunomis. Polistireninio putplasčio plokštės tvirtinamos smeigėmis po to, kai klijai pakankamai sutvirtėjo. Visais atvejais reikia vengti šiltinamųjų plokščių suslėgimo ar suardymo, nes suslėgtose ar suardytose vietose kinta plokščių struktūra, dėl to tose vietose būna didesnis šilumos laidumas.

 

Kai šiltinamosios plokštės tinkuojamos plonasluoksniu tinku, smeiges reikia sukalti taip, kad jų galvučių viršus sutaptų su šiltinamųjų plokščių paviršiumi. Kai polistireninio putplasčio storis ≥150 mm, smeigių galvutėms įgilinti gali būti padarytos specialios duobutės. Jose esančios smeigės sandariai užkemšamos polistireniniu kamščiu arba užpurškiamos montažinėmis putomis. Kai šiltinimo sistema klijuojama apdailos plytelėmis, smeigių galvutės privalo būti virš armavimo tinklelio.

Siekiant išvengti staigaus plonasluoksnio tinko džiūvimo bei pleišėjimo tinkuojant, tinką reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vėjo poveikių. Plonasluoksnė šiltinimo sistemos apdaila turi būti montuojama, kai aplinkos oro temperatūra aukštesnė nei 5 °C. Siekiant išvengti ties angų kampais ir briaunomis apdailos pleišėjimų bei mechaninių pažeidimų, angų kampai ir briaunos prieš vientisą tinkavimą armuojami papildomais armavimo tinkleliais.

Šiltinamųjų plokščių paviršius turi būti švarus ir sausas. Ilgesnį laiką atvirai laikytas ir nuo ultravioletinių spindulių pageltęs polistireninio putplasčio paviršius turi būti nuvalytas ir nugruntuotas. Į šviežiai užteptą pirmąjį tinko klijų sluoksnį įspraudžiami pastato ir sienų angų kampų papildomo armavimo tinkleliai, o ant jų vertikaliai nuo pastato viršaus iki apačios – armavimo tinklelio juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant kitos ≥100 mm. Armavimo tinklelis turi būti įklampintas į tinko klijų sluoksnio vidurį ir užglaistytas. Visas fasadas nuo viršaus iki apačios ir nuo pastato kampo iki stačiosios deformacinės siūlės arba iki kito pastato kampo turi būti tinkuojamas be pertraukų.

Leidžiamasis plonasluoksnės apdailos nuokrypis 2 m liniuotės ruože sudaro ≤2 mm. Plonasluoksniu tinku nutinkuotų fasadų nerekomenduojama dažyti tamsiais dažais. Tyrimai rodo, kad tamsių fasadų, ypač pietvakarinėje pusėje, paviršius gali įkaisti net iki 40 °C daugiau už aplinkos orą. Dėl to tamsiuose fasaduose gali atsirasti neleistino dydžio šiltinimo sistemos deformacijų ir plyšių.

Sienų šiltinimas vėdinamąja termoizoliacine sistema

Vėdinamoji termoizoliacinė išorinių sienų sistema dažniausiai naudojama masyvioms ir karkasinėms išorinėms sienoms šiltinti. Šia sistema galima šiltinti pastatus visais metų laikais, ją taisyti nesudėtinga, todėl ji naudotina ten, kur fasadai gali būti dažnai užteršiami ir mechaniškai pažeidžiami.

Vėdinamąją išorinių sienų termoizoliacinę sistemą sudaro: šiltinamoji izoliacija, jos tvirtinimo elementai, 25–40 mm vėdinamasis tarpas ir fasado lakštinė arba kitokių atskirų elementų apdaila su tvirtinimo bei sandarinimo elementais. Vėdinamosios termoizoliacinės išorinių sienų sistemos apdaila tvirtinama prie metalinių profiliuočių, sujungtų su L profilio metalinėmis gembėmis, arba vertikalių medinių tašų. Tarp L profilio metalinių gembių ir šiltinamos sienos dedamas šilumą izoliuojantis tarpiklis.

Plyšiai tarp polistireninio putplasčio plokščių, kaip ir tinkuojamoje šiltinimo sistemoje, turi būti užpildomi jų atraižomis arba termoizoliacinėmis putomis. Šiltinimo sistemos sandarumui užtikrinti rekomenduojama naudoti polistireninio putplasčio plokštes su užkaitais – sujungimo įpjovomis briaunose.

Vėdinamosios termoizoliacinės sistemos apačioje ir viršuje bei sienose esančių angų apačioje bei viršuje turi būti įrengtos vėdinimo-drenavimo angos, ne mažesnės kaip 500 mm2 šiltinimo sistemos viename horizontaliojo pjūvio metre. Vėdinimo angų skersmuo turi būti ne didesnis kaip 10 mm.

Vėdinamąją termoizoliacinę sistemą, neatsižvelgiant į šiltinimo medžiagas, būtina apsaugoti nuo užterštumo, nuo šiltinimo sistemos elementų korozijos ir kitokių gedimų. Gulsčiąsias siūles tarp apdailos plokščių rekomenduojama dengti sandarinimo profiliuočiais.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Šią informaciją be raštiško kompanijos "Super namai" sutikimo naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse griežtai draudžiama. Gavus sutikimą, nurodyti šaltinį.