Statytojo teisės įgyvendinimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Bendruoju atveju statytojo teisė gali būti įgyvendinta, kai asmuo žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), o statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais taip pat ir statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

Nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo pagrindai nustatyti Civiliniame kodekse:

1) panauda (valdymo ir naudojimo teisė);

2) nuoma (valdymo ir naudojimo teisė);

3) turto patikėjimas (valdymo, naudojimo ir disponavimo teisė).

Be to, pačiame Statybos įstatyme (27 straipsnio 5 dalies 6 punktas) nustatyta galimybė, kad, jeigu žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus – statyba leidžiančiam dokumentui gauti pateikiama sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius) t.y. statytojo teisė šiais atvejais gali būti įgyvendinama susitarimo pagrindu.

 

Pažymėtina, kad statybą leidžiantys dokumentai išduodami vieno asmens vardu, kurio teisės ir pareigos reglamentuotos Statybos įstatymo 14 straipsnyje.