Modulinis namas – kilnojamasis, nekilnojamasis daiktas ar statinys?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Modulinis namas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) vis dažniau sulaukia gyventojų klausimo su abejonėmis, kuriai –  kilnojamųjų, nekilnojamųjų daiktų ar statinių grupei priskirti modulinį namą? Pateikiame pagrindinius požymius, padėsiančius nuspręsti kada modulinis namas bus laikytinas statiniu, o kada kilnojamuoju ar nekilnojamuoju daiktu.

Planuojant modulinio namo statybą, pirminiame etape svarbu nustatyti, ar modulinis namas yra statinys, ar priskiriamas prie kilnojamųjų daiktų. Statybos įstatyme statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.

Statybos įstatyme pateikta statinio apibrėžtis suponuoja, kad objektas laikomas statiniu tik tada, kai jis atitinka visas šias sąlygas:

– objektas yra nekilnojamasis daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės;

– turi laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje;

– sukurtas atliekant statybos darbus.

Nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji).

Daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, laikomi kilnojamaisiais, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Taigi kiekvienu konkrečiu atveju nustatant, ar objektas laikytinas statiniu, turi būti vertinama, ar jis atitinka visus tris statinio požymius: yra nekilnojamasis daiktas; turi laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos ar jų dalis sumontuotos statybos vietoje; jos sumontuotos atliekant statybos darbus.

Tuo atveju, kai gamykloje pagamintas modulinis namas tik atvežamas ir padedamas ant žemės ir jį galima bet kada perkelti į kitą vietą, nesumažinus jo vertės (neišardžius), jis laikytinas kilnojamuoju daiktu ir nelaikomas statiniu.

Statybą reglamentuojantys teisės aktai reikalavimų (taisyklių) kilnojamiesiems daiktams pastatyti (laikyti) nenustato, tačiau net ir laikant žemės sklype kilnojamuosius daiktus, turi būti laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, jei jos nustatytos teisės aktuose ir saugomų teritorijų ar kultūros paveldo apsaugos reikalavimų, jei kilnojamieji daiktai atgabenami į šias teritorijas.

Taip pat tuo atveju, jei modulinio namelio (kilnojamojo daikto) pastatymui reikia įrengti statiniams priskirtinus inžinerinius statinius (pvz., aikšteles, inžinerinius tinklus), tai jie turi būti statomi laikantis tokiems statiniams nustatytų teisės aktų reikalavimų (pvz., dėl statybą leidžiančio dokumento privalomumo, atstumų iki sklypo ribų ir kt.).

Kai modulinis namas (kilnojamasis daiktas) statybos vietoje, atliekant statybos darbus pertvarkomas į laikančiąsias konstrukcijas turintį nekilnojamąjį daiktą, kurio kaip visumos (kartu su visomis įrengtomis ar sumontuotomis konstrukcijomis, inžinerinėmis sistemomis ir pan.) nebegalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jo vertės, tai toks objektas laikytinas statiniu ir jam taikomi statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, tai yra, nustatoma statinio kategorija, rengiamas projektas, gaunamas statybos leidimas (kai jis privalomas), laikomasi norminių atstumų ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą.

Laikinąjį statinį nuo nelaikinojo skiria tik laikinajam statiniui nustatytas naudojimo terminas, kuriam suėjus toks statinys turi būti nugriautas, tačiau laikinųjų statinių statybai taikomi tokie patys reikalavimai dėl projekto ir statybos leidimo privalomumo, atstumų iki sklypo ribų ir pan. kaip ir nelaikinųjų. Laikinojo statinio naudojimo terminą nustato jo statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija.

Apibendrinant, žinotina:

  • Kilnojamasis daiktas – modulinis namas nelaikomas statiniu ir jam netaikomi statiniams nustatyti reikalavimai, tačiau visada privaloma laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, jei jos nustatytos teisės aktuose ir saugomų teritorijų ar kultūros paveldo apsaugos ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimų.
  • Modulinis namas, kuris statybos vietoje, atliekant statybos darbus yra pertvarkytas į laikančiąsias konstrukcijas turintį nekilnojamąjį daiktą, kurio kaip visumos nebegalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jo vertės, laikomas statiniu ir jam taikomi visi statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
  • Laikinųjų statinių statybai taikomi tokie patys reikalavimai dėl projekto ir statybos leidimo privalomumo, atstumų iki sklypo ribų ir pan. kaip ir nelaikinųjų.

Statybos inspekcija primena, kad yra sukūrusi įrankį, kuriuo pagalba galite pasitikrinti, ar planuojamai naujo statinio statybai privalomas statybos leidimas (įrankį galite rasti čia).