Norite keisti esminius statinio techninio projekto sprendinius? Reikės ne tik naujo projekto

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Statinio rekonstrukcija

Įsigijote sklypą su parengtu techniniu projektu ir statybos leidimu, bet Jūsų netenkina kurie nors esminiai projekto sprendiniai, pavyzdžiui, būsimo statinio vidaus laikančiųjų konstrukcijų išdėstymas arba statinį norėtumėte statyti kitoje sklypo vietoje, nei numatyta projekte. Tokiu atveju naujos techninio projekto laidos dokumentų gali nepakakti.

Primename, kad esminiai statinio projekto sprendiniai – statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai.

Remiantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalimi, jeigu išdavus statybą leidžiantį dokumentą (SLD) keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, šio įstatymo 37 straipsnyje (jį rasite čia) nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują SLD (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, SLD, specialiųjų reikalavimų, esminių statinio architektūros reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

1) dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;

2) iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

3) iki 1 m keičiami (didinami ar mažinami) pastato ar turinčio stogą inžinerinio statinio ar jo dalių išorės matmenys;

4) iki 1 m didinami ar neribotai mažinami neturinčio stogo inžinerinio statinio ar jo dalių išorės matmenys;

5) keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija.

Taigi apibendrinant teigtina, kad keičiant esminius statinio projekto sprendinius, kurie nepatenka į nurodytas išimtis, ir norint juos įgyvendinti, apie konkrečius keitimus turi būti informuojama visuomenė bei iš savivaldybės administracijos turi būti gaunamas naujas SLD (kai privaloma).