Jei kaimynas užpylė jūsų butą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Remiantis Civilinio kodekso nuostatomis, perkant butą naudojantis banko paskola ir jį įkeičiant bankui, yra reikalaujama butą apdrausti. Apdraudžiant butą, įprastai taip pat yra apdraudžiama ir buto savininko civilinė atsakomybė už tretiesiems asmenims (pvz. kaimynams) padarytą žalą, kilusią dėl buto (pvz. bute esančių inžinierinių tinklų) trūkumų.

Nukentėjusio buto savininkui, siekiančiam pasinaudoti atsakingo už žalą kaimyno civilinės atsakomybės draudimu ir gauti draudimo išmoką, reikėtų kreiptis su raštiška pretenzija – reikalavimu atlyginti žalą – tiek į atsakingą kaimyną, tiek ir į jo civilinės atsakomybės draudiką. Pretenzijoje turėtų būti nurodytos žalos atsiradimo aplinkybės ir padarytos žalos dydžio pagrindimas. Kartu su pretenzija reikėtų pateikti turimus žalos atsiradimo faktą ir žalos dydį (buto apgadinimo mąstą) pagrindžiančius įrodymus.

Tuo atveju, kai reiškiant pretenziją dėl užpylimo padaryti buto apgadinimai jau yra ištaisyti, kartu su pretenzija reikia pateikti buto apgadinimų ištaisymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz. statybų bendrovės išrašytą sąskaitą už atliktus remonto darbus, remontui skirtų medžiagų ir priemonių įsigijimo dokumentus – čekius). Jeigu reiškiant pretenziją buto apgadinimai dar nėra pašalinti, turėtų būti pateikiamas galimų apgadinimų šalinimo išlaidų paskaičiavimas (sąmata), arba prašoma paties draudiko įvertinti padarytą žalą.

Kartu su pretenzija taip pat reikėtų pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pretenziją reiškiantis asmuo yra apgadinto buto savininkas (pvz. išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, buto įsigijimo ar kitus dokumentus). Pačioje pretenzijoje turėtų būti nurodyta pretenziją reiškiančio asmens banko sąskaitos numeris, į kurią yra prašoma pervesti žalos atlyginimą.

Pateikus draudikui pretenziją, šis taip pat gali pareikalauti pateikti ir kitus reikalingus papildomus dokumentus.

Į šį klausimą atsakė advokatų kontoros „Borenius“ teisininkai. Šioje konsultacijoje yra pateikiama tik bendro pobūdžio teisinė informacija ir ji jokiu atžvilgiu negali būti vertinama kaip išsami ir galutinė.