II grupės nesudėtingo statinio statyba iki 80 kv. m.

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Teikiame konsultaciją pagal paklausime pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, konsultacijos turinys gali keistis.
Jūsų nurodyto žemės sklypo, pagrindinė naudojimo paskirtis, nurodyta Nekilnojamo turto registre – Kita, naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintose žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2008-01-08 įsakymu Nr. 3D-12/D1-8, 2 punkte nustatyta, kad Nekilnojamojo turto kadastre nurodytus įrašus keičia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas pagal šiose taisyklėse nustatytą įrašų keitimo tvarką. Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad įrašų pagal šias taisykles keitimas nėra kadastro duomenų keitimas.
Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad įrašų keitimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas turi atlikti per 2 mėnesius nuo šių taisyklių įsigaliojimo.

Taisyklėse nustatyta, kad įrašas „mažaaukščių statinių teritorija“ keičiamas į įrašą „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos“.
Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtintame žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2013-12-11 įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 (toliau – Aprašas), Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pavesta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo (2014-03-01) pakeisti įrašus Nekilnojamojo turto kadastre Žemės sklypų žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, keitimo apraše (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka. Apraše nurodyta, kad įrašų keitimas nėra kadastro duomenų keitimas.

 

Nagrinėjamu atveju žemės sklypo registravimo dokumentuose turėtų būti įrašyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – „Kitos paskirties žemė“, naudojimo būdas – „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“.

Manome, kad pirmiausiai tikslinga kreiptis į Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją dėl įrašų pakeitimo.
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nurodyta, kad:

„Rekomenduojama jų (Gyvenamųjų teritorijų, įsiterpusių tarp pramoninių teritorijų) konversija į verslo ir pramonės teritorijas“.
„Kol teritorija naudojama kaip gyvenamoji, nustatomas UI iki 0,3 ir aukštingumas iki 10 m“.

„Kol konversija neatlikta, galima šias teritorijas (gyvenamąsias) ir jose esančius pastatus eksploatuoti pagal faktinę paskirtį, o sklypus – pagal esamą naudojimo būdą ir pobūdį. Draudžiama naujų daugiabučių pastatų statyba“.

Įvertinant aukščiau nurodytus Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, kurie tik rekomenduoja konversiją, leidžia naudoti sklypus pagal esamą naudojimo būdą ir draudžia tik statyti naujus daugiabučius pastatus, manome, kad nurodyti bendrojo plano sprendiniai nedraudžia naudoti žemės sklypo pagal Aprašo 16 punkte nustatytą žemės sklypo naudojimo būdo turinį – „Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais“. T. y. sklype galima gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastatų statyba. Nesudėtingo II grupės statinio statyba mieste gali būti vykdoma tik gavus statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, gavusi skundą, kuriame teigiama, kad specialiuosius reikalavimus neteisėtai atsisakoma išduoti, atlieka šioje dalyje nurodytus veiksmus, t. y. nagrinėja šio atsisakymo teisėtumą ir, nustačiusi pažeidimus, imasi teisės aktuose numatytų priemonių. Atsižvelgdami į tai, informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą dėl savivaldybės administracijos sprendimo Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.