Kur kreiptis dėl vonios šildytuvo atjungimo daugiabučiame name?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Už daugiabučio namo inžinerinių sistemų remontą ir priežiūrą yra atsakingi daugiabučių namų valdytojai, todėl šildymo / karšto vandens įrenginių keitimo / atjungimo darbai turi būti suderinti su jais.

Norint teisėtai atjungti vonios šildytuvą (“gyvatuką”) reikia:

kreiptis į namo bendrojo naudojimo objekto valdytoją (administratorių / bendrijos pirmininką / jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį) su prašymu leisti pertvarkyti daugiabučio namo karšto vandens sistemą atjungiant vonios šildytuvą („gyvatuką“) bei parengti karšto vandens įrenginių inžinerinių sistemų pertvarkymo projektą (paprastojo remonto aprašą);
 

savo lėšomis atlikti karšto vandens įrenginių atjungimą bei su tuo susijusius darbus, vadovaujantis paprastąjį remontą reguliuojančiais teisės aktais, Statybos techninio reglamento bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 218-226 punktų reikalavimais;
 

apie baigtus pertvarkymo darbus pranešti namo bendrojo naudojimo objekto valdytojui, kuris informuos karšto vandens tiekėją apie tinkamą darbų užbaigimą, arba pristatyti nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ( paprastojo remonto darbai užbaigiami statytojui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą) atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui bei karšto vandens tiekėjui. Statybos užbaigimo dokumentą AB Vilniaus šilumos tinklai galite atsiųsti savitarnos svetainės Pranešimų skiltyje; internetiniame puslapyje www.chc.lt skiltyje „Klauskite – atsakome“; elektroniniu paštu info@chc.lt arba atvykę į Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

 

 

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d.nutarimu Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ (aktualia redakcija), atjungus tik vonios šildytuvą, bus taikomas vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete), bet nėra vonios šildytuvo.