Ventiliacijos sistema

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Rekuperatorius – tai mechaninės ventiliacijos įrenginys, kuris nuolat padeda palaikyti Jūsų name švarą, komfortą, sveiką ir gryną orą. Rekuperatorius tvankų vidaus orą pakeičia grynu lauko oru. Rekuperatorius skiriasi nuo kitų mechaninės ventiliacijos įrenginių tuo, kad jis gali keisti paduodamų ir ištraukiamų oro srovių šilumą, kuri mažina name cirkuliuojančio oro šildymo-šaldymo išlaidas. Rekuperatorius dažnai vadinamas oro šilumos keitikliu todėl, kad tvankus išeinantis oras panaudojamas šildyti arba šaldyti įeinantį orą.

Kam reikalinga mechaninė ventiliacija?

Mediniame karkasiniame name naudojama mechaninė ventiliacijos sistema, kuri pašalina teršalus, keisdama tvankų ir užterštą orą švariu ir gaiviu lauko oru. Šie teršalai randasi iš įvairių šaltinių: namų ūkio, žmonių veiklos, naminių gyvūnų.

Tinkamai įrengtas, gerai veikiantis ir reguliuojamas rekuperatorius traukia oro teršalus iš vidaus į lauką, o gaivus lauko oras patenka į vidų. Šildymo sezono metu rekuperatorius ima šilumą iš išeinančio į lauką oro ir naudoja įeinančiam grynam orui šildyti. Oro kondicionavimo metu rekuperatorius gali pakeisti šį procesą, t.y. iš patenkančiojo oro pašalina kai kurią šilumos dalį ir perveda ją į išeinantį orą.

Dažniausiai namai nepakankamai vėdinami, nes pro duris, langus ir kitas angas oro patenka mažai. Net tada, kai oro keitimo koeficientas yra pakankamas, gaivus oras gali nepakliūti į kambarius. Mechaninė ventiliacija reikalinga name tam, kad vienodai paskirstytų gryną orą visame name ir palaikytų sveiką gyvenamą aplinką.

Teršalai ir jų šaltiniai

Jūs galėsite panaikinti arba sumažinti oro teršalus, jeigu suprasite ventiliacijos svarbą. Nesvarbu, kokie bebūtumėte tvarkingi, Jūsų namuose yra teršalų, todėl Jums reikalinga ventiliacija.

Teršalai

Šaltinis

Drėgmė ir pelėsiai

Grindys, rūbų džiovinimas uždaroje patalpoje, maisto ruoša, drabužių skalbimas, kambarinių augalų auginimas, name laikomos malkos ir t.t.

Karbamidas – formaldehidas

Kai kurių tipų plokštės, paneliai, kiliminė danga, baldai, tekstilė ir t.t.

Radonas

Užterštas, požeminis vanduo

Tabako dūmai

Rūkymas

Namų ūkio chemikalai

Įvairios valymo priemonės, dažai ir tirpikliai, aerozoliai ir t.t.

Kvapai, virusai, bakterijos

Žmonės ir naminiai gyvūnai

Produktų degimo liekanos (įskaitant anglies monoksidą, nitrogeno oksidus, anglies dioksidą ir kitas daleles)

Kuro deginimo įrengimai: katilinės, šildytuvai, krosnys, dujiniai drabužių džiovintuvai, židiniai, viryklės ir t.t.

Rekuperacinė vėdinimo sistema

·          Rekuperacinė vėdinimo sistema dažniausiai susideda iš tokių įrenginių:

·          izoliuotų vamzdžių, pro kuriuos siurbliais ištraukiamas tvankus ir įtraukiamas grynas oras;

·          ortakių tinklo, kuris skirsto gaivų orą visame name ir grąžina tvankų orą į rekuperatorių;

·          ventiliatorių orui paskirstyti patalpose ir ištraukti į lauką;

·          šilumokaičio, kuriame šiluma pervedama iš vienos oro srovės į kitą;

·          filtrų, kurie sulaiko purvą ir neleidžia jam prasiskverbti į šilumokaitį;

·          šildymo mechanizmo (kai kurie elementai turi šildytuvą), kuris blokuoja ir neleidžia sušalti šilumokaičiui, kada įeinantis oras yra labai šaltas;

·          vamzdžio, kondensatui išleisti iš rekuperatoriaus (būna ne visuose modeliuose);

·          valdymo pulto.

Oro paskirstymas

Grynas oras gali būti tiekiamas į namo vidų dviem būdais: rekuperatoriaus ortakių tinklu (rekuperacinė vėdinimo sistema) ir oro šildymo ortakiais. Rekuperacinė vėdinimo sistema naudojama, kai norime išvengti papildomų šilumos nuostolių (oras patenkantis į patalpas yra sušildomas išeinančiu oru). Tokiu būdu gaivus oras ortakiais patenka į miegamąjį, svetainę, valgomąjį, rūsį ir į kitus kambarius, kuriuose yra didelė drėgmė, o teršalai yra ištraukiami į lauką, prieš tai šilumokaityje sušildę įeinantį šaltą ir gaivų orą.

Rekuperatorius gali būti sujungtas su šildymo sistema. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius, naudojama orinio šildymo sistema su daline recirkuliacija. Šiuo atveju oras iš patalpų, kuriose yra didelė drėgmė ir teršalų šaltiniai, yra paduodamas į rekuperatorių, o iš jo – į lauką. Gaivaus oro ortakis yra prijungtas prie katilinės recirkuliacinio oro ortakio. Gaivus oras patenka į katilinę ir ortakiais paskirstomas po visą namą.

Oras iš patalpų, kur nėra taršos šaltinių, recirkuliacinio oro ortakyje papildytas gaiviu išorės oru patenka į katilinę, kur pašildomas ir ortakiais paskirstomas po namą. Katilinės ventiliatorius dirba mažu greičiu, nes rekuperatorius reguliuoja gaivaus oro tiekimą visam namui.