Informacija dėl katilo pasirinkimo

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Šiuolaikiniai centrinio šildymo katilai ekonomiški, ekologiški ir lengvai aptarnaujami. Tačiau tuo pačiu tai yra gana sudėtingi įrenginiai, reikalaujantys pastovios priežiūros ir kūrenimo režimų laikymosi.

Neteisingai pasirinktas ir sumontuotas neprižiūrimas katilas ne tik, kad blogai šildys ir trumpai tarnaus, bet gali būti ir nelaimės (gaisro, sprogimo) priežastimi.

Katilo pasirinkimas

Pagrindiniai rodikliai katilo pasirinkimui yra Jūsų numatomo apšildyti namo (ar buto) plotas, numatoma naudoti kuro rūšis ir esamo kamino matmenys. Jei Jūsų namas tvarkingai įrengtas (šiluminės varžos koeficientas ne mažiau 2,5) skaičiuojama, kad 1 kW katilo galios gali apšildyti iki 8-10 m² normalaus aukščio (2,5-3 m) patalpų.

Jei nenumatote montuoti akumuliacinių talpų, katilo galingumą pasirinkite su ne didesne, kaip 10-25 % galios atsarga, nes, ypač katilams dirbantiems dujų generacijos principu, dirbant maža apkrova, išauga šilumos nuostoliai. Be to sunkiau palaikyti optimalų temperatūrinį režimą.

Ne mažiau svarbu yra įvertinti numatomo pirkti katilo tinkamumą prijungti prie esamo namo kamino. Apie tai detaliau susipažinkite katilo techniniame pase, montavimo skyriuje.

Pirkdami katilą būtinai reikalaukite parodyti lietuvišką atitikties (kokybės) sertifikatą. Reklamos sumetimais, o taip pat dėl užsienio šalyse naudojamos skirtingos matavimo ir skaičiavimo metodikos neretai pardavime siūlomų katilų rodikliai (galia, n.v.k.) skelbiami gerokai padidinti.

Esant pakankamam namo elektros įvado galingumui tikslinga pasirinkti katilą į kurį galima įmontuoti elektrinius kaitinimo elementus su automatinio valdymo bloku, įjungiančiu elektrinį šildymą baigus degti kurui ir nukritus temperatūrai iki norimo palaikyti budinčio režimo temperatūros lygio.

Katilo montavimas

Geriausia, jei turite galimybių, kad katilą sumontuotų ir pajungtų specializuota firma, pagal projektavimo organizacijos paruoštą projektą. Tačiau net ir šiuo atveju kategoriškai siūlome atidžiai įsiskaityti į toliau pateikiamas rekomendacijas ir katilo pasą. Šios žinios Jums padės patikrinti montuotojų, o ypač privačių meistrų darbą, kurie montuodami "taupys" viską, tik ne Jūsų pinigus ir nervus, kurių Jums paskui reikės perdirbant, ar eksploatuojant blogai veikiančią šildymo sistemą.

Katilo vietą katilinėje pasirinkite, įvertindami katilo pase nurodytus priešgaisrinius reikalavimus ir reikiamus laisvus priėjimus patogiam katilo aptarnavimui, kuo arčiau kamino. Esant silpnesnei kamino traukai, kad pakraunant katilą į patalpas nepatektu dūmų virš katilo pakuros rekomenduojame įrengti ventiliacijos gaubtą, prijungiamą į laisvą kamino angą.

Visi, be išimties, šiuolaikiniai katilai, kurių n.v.k. didesnis kaip 70 %, labai efektyviai paima degimo produktų (dūmų) šilumą. Tai sukelia dvi problemas.

Pirmoji yra tai, kad, užkūrus ar esant šiltam orui silpnai kūrenant, dūmai atvėsinami tiek, kad vandens garai, susidarę iš kuro drėgmės (10 kg sausų malkų yra 2 l vandens!) kondensuojasi ant katilo sienelių, jungiasi su dūmuose esančiais sieros ir medžio dervų junginiais, sudarydami agresyvias rūgštis, kurios, pastoviai dirbant katilui tokiame režime, per kelis metus pragraužia katilo sieneles. Be to ant šlapių sienelių žymiai greičiau susidaro storas, sunkiai pašalinamas, šilumai blogai laidus suodžių sluoksnis. Tuomet, tankiau nevalant, galimi šilumos nuostoliai, pablogėja trauka. Kad katile nesusidarytų kondensatas, grįžtančio iš sistemos vandens temperatūra turėtų būti ne mažesnė kaip 55°C. Tačiau, daugeliu atveju, tokios temperatūros radiatoriai kambariuose yra per karšti. Šios problemos galima išvengti sumontavus katilinės vamzdynų schemą su keturšakiu pamaišymo vožtuvu (žiūr. jungimo schemą). Įkūrimo metu jis nustatomas taip, kad katilo paduodamas ir grįžtamas vamzdžiai būtų sujungti tiesiogiai. Katilas greitai save įšildo. Pasiekus reikiamą temperatūrą vožtuvas pamažu persukamas tiek, kad namo šildymo sistemoje būtų reikiama temperatūra, o katile optimalus temperatūros režimas. Šį procesą lengva automatizuoti, papildomai įsigijus elektrinę pavarą su automatinio valdymo bloku.

Jūs sutaupysite kuro ir daug vienodžiau šils radiatoriai, įrengus šildymo sistemoje cirkuliacinį siurblį. Šilumą taupyti padės ir termostatiniai ventiliai, palaikantys kambariuose nustatytą temperatūrą.

Rekomenduojama šildymo sistemos pajungimo schema yra kiekvieno katilo pase. Elektrinius kaitinimo elementus, siurblį, automatiką gali pajungti tik kvalifikuoti elektrikai. Visus įrengimus būtina įžeminti.

Kita problema yra tai, kad dūmai iš katilo dūmtraukiu patekę į kaminą toliau vėsta, dūmuose esantys garai kondensuojasi nusėsdami ant kamino sienelių, ypač nešildomoje palėpėje ir išorinėje kamino dalyje. Vanduo su suodžiais netgi persigeria per kaminą, gyvenamuose kambariuose sugadindami apdailą. Kondensato rūgštys ir šilumos – šalčio erozija per kelis metus suardo kaminą. Kaip ir katile, ant kamino sienelių greitai nusėda storas suodžių sluoksnis, pablogindamas ir taip silpną dėl vėsių dujų trauką. Nevalomi suodžiai kamine anksčiau ar vėliau užsidega ir esant netvarkingam kaminui ar lengvai užsidegančiai stogo dangai gali būti gaisro priežastis.

Šiuo atveju gelbsti kamine sumontuotas nerūdijančio plieno įdėklas. Tvarkingai įrengtas jis žymiai padidina trauką, apsaugo kaminą nuo kondensato ir drėgmės poveikio. Deja žinome daug atvejų, kai "geriems meistrams" sumontavus įdėklą trauka dar pablogėja.

Kad katilas gerai degtų, o dūmai eitų tik pro kaminą, o ne pro duris ir langus, būtina:

·          jei abejojate dėl savo namo kamino, prieš pasirinkdami katilą išsikvieskite specialistą, kad pamatuotų ar įvertintų Jūsų kamino trauką. Esant silpnesnei – pasirinkite katilo modelį kuriam reikalinga silpnesnė trauka.

·          katilą prie kamino pajunkite su kylančiu, kuo mažiau alkūnių turinčiu dūmtakiu, kaip nurodyta katilų pasuose.

·          kamine būtinai įrenkite tvarkingą nerūdijančio plieno įdėklą.

·          įdėklas turi kuo mažiau sumažinti kamino angos skerspjūvį.

·         įdėklo dalys tarpusavyje ir prie katilo dūmtraukio turi būti sandariai sujungtos (ne litavimo būdu). Apačioje būtina įrengti kondensato surinktuvą ir nuvedimą į kanalizaciją.

·    angą kamine apie dūmtraukį ir kondensato išvadą užmūryti ir užtinkuoti.

         ·          kamino tarpą tarp įdėklo ir kamino sienelių, bent išorinėje kamino dalyje, užpildyti nedegia šilumos izoliacine medžiaga. Viršuje plyšį hermetiškai užtinkuoti ir apskardinti su nuolydžiu (nuo angos į kamino kraštą). Šaltoje palėpėje kaminą apšiltinkite nedegia šilumos izoliacine medžiaga