Individualių gamtinėmis dujomis kūrenamų katilinių kaina, efektyvumas, ilgaamžiškumas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Siūlome naudoti šias prielaidas, planuojant individualių katilinių statybą ir eksploatacines išlaidas, atliekant specialiuosius miesto aprūpinimo šiluma planus.

Investicijų dydis

Žinoma, katilinės statybai reikalingos investicijos priklauso nuo pasirinkto katilų gamintojo, katilinės automatizavimo lygio.

Tai reiškia, kad galima rasti brangesnių katilų, ilgaamžiškesnių ir su geresne automatika katilų, tačiau galima rasti ir pigesnių, trumpiau tarnausiančių , žemesnio efektyvumo katilų, nei pateikta „Ekostrategijos“ apibendrinime.

Svarbu yra tai, kad greta investicijos čia parodyta ir kokio automatizavimo lygio ir tipo katilinė yra įrengiama.

Į investicijas įtraukti visi katilo įrengimo ir prijungimo prie pastato šildymo sistemos darbai, taip pat – visi papildomi tam reikalingi įrengimai (siurbliai, automatika, vamzdynai), bet ne šildymo sistemos pertvarkymas, jei toks yra reikalingas.

Katilinės efektyvumas

Katilinės efektyvumas priklauso nuo katilinės dydžio ir automatizavimo lygio.

MKIE – metinis kuro išnaudojimo efektyvumas yra per metus generuotos šilumos ir sudeginto kuro šiluminės vertės santykis. Atspindi ilgalaikį efektyvumą. Tai reiškia – atspindi vidutinį efektyvumą viso tarnavimo laikotarpio metu.

Vertinant skirtingų dydžių katilų vidutinius metinius efektyvumus naudojamasi informacijos šaltiniu: JAV visuomeninės organizacijos American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) pateiktas atskirų mažų katilinių metinių kuro išnaudojimo efektyvumo (MKIE) vertinimas.

Tarnavimo laikotarpis

TL Tarnavimo laikotarpis yra laikotarpis iki tada, kai katilinės eksploatacinės išlaidos pasidaro tokios didelės, o efektyvumas sumažėja iki tokio lygio, kad pasidaro ekonomiška katilinę modernizuoti, įrengiant naujus katilus.

Apibendrinanti lentelė

 

Galia [kW]

Katilinių kategorijos (STR 2.08.01:2000)

Pagrindiniai reikalavimai katilinėms

Savybės

MKIE

TL [metai]

Investicijos [Lt]

10-20

Buitiniai prietaisai

Atitinka reikalavimus buitiniams dujiniams prietaisams

Vienas katilas, kurio našumas didesnis už maksimalų šilumos poreikį, atmosferiniai degikliai, reguliavimas įjungiant-išjungiant.

80%

10

0+315*Q[kW]

21-120

0+305*Q[kW]

120-240

III kategorijos

Katilus leidžiama įrengti virtuvėse arba visuomeninės paskirties patalpose, vienbučių ir iki šešių aukštų (imtinai) daugiabučių namų rūsio ar pastogės patalpose kuriose yra vėdinimo kanalas ir varstomas langas

Yra du katilai, kurių suminis našumas didesnis už maksimalų šilumos poreikį, sroviniai degikliai reguliavimas įjungiant-išjungiant.

84%

15

32.000+300*Q[kW]

241-500

II kategorijos

Katilinė gali būti įrengta

– prie I, II, III atsparumo ugniai pastato priblokuotuose vieno aukšto priestatuose;
– viršutiniame pastato aukšte, pastogėje arba ant plokščio stogo;
– iki trijų aukštų pastatų rūsyje arba pirmame aukšte.
Bendros sienos tarp katilinės patalpos ir pastato turi būti be angų.
Dujinių šildymo katilų patalpų durys turi atsidaryti iš patalpos į išorę.

Yra du arba trys katilai, kurių suminis našumas didesnis už maksimalų šilumos poreikį, katilinėse iki 500 kW dviejų pakopų degikliai , virš 500 kW – moduliaciniai degikliai

87%

15

60.000+295*Q[kW]

            501-1050      

91%

 

72.000+290*Q[kW]

1051-2500

I kategorijos

Katilinė įrengiama atskirame pastate, taikomas reglamentas SNiT II-35-76

Yra trys katilai, iš kurių vienas -rezervinis. Degikliai – moduliaciniai.

91%

20

350.000+180*Q[kW]

>2501

550.000+100*[kW]

Pavyzdys:

Katilinė, tiekianti šilumą pastatui (pastatams), kurio maksimalus šilumos poreikis yra 200 kW:

Investicija: 32.000 +300*200[kW]=92.000 Lt

Vidutinis efektyvumas 84%

Tarnavimo laikas -15 metų

 

Išlaidos katilinių aptarnavimui

Metinės išlaidos katilinių aptarnavimui (vienam kW maksimalaus šilumos poreikio) :

• 0,06%/kW aptarnaujančio personalo (žmogaus)

ir

• 8 Lt/kW. (tiesioginių sąnaudų Lt)

 

Į aptarnavimo sąnauda įtrauktos:

• sąnaudos katilinės priežiūrai,

• sąnaudos kasmetinei patikrai,

• sąnaudos smulkaus ir kapitalinio remonto darbams,

• sąnaudos medžiagoms ir atsarginėms dalims.

 

Pavyzdys:

 

Katilinė, tiekianti šilumą pastatui (pastatams), kurio maksimalus šilumos poreikis yra 200 kW:

Metinės išlaidos katilinių aptarnavimui: 8*200kW=1600 Lt

Aptarnaujančio personalo skaičius: 0,06%*200kW=12% (0,12 žmogaus).