Ar reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daugiabučio namo, prijungto prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, butų ir kitų patalpų savininkai apmoka jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisant to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos.

Taigi daugiabučio namo butų savininkai turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo atžvilgiu. Kaip vartotojas, abonentas turi apmokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams. Kartu jis yra šilumos kiekio vartotojas ir kita prasme – kaip turto savininkas.

Tiekiama į namą šilumos energija yra naudojama bendrosioms patalpoms šildyti. Visa energija, tiekiama į namą, turi būti apskaitoma ir pagal įstatymą paskirstoma. Dalis energijos apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų, kita (bendrų patalpų šildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas) – turi būti apmokėta kaip namo savininkų.

 

Ši dalis tarp bendraturčių paskirstoma pagal nuosavybės dalį gyvenamajame name, nes, kaip jau buvo minėta, pagal Civilinio kodekso 4.76 straipsnio nuostatas kiekvienas iš bendraturčių atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), proporcingai savo daliai, taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti.

 

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą yra netaikomas, tik tada, kai:

1) šilumos tiekimas visose bendrojo naudojimo patalpose (ne tik laiptinėse) yra nutrauktas daugumos savininkų sutikimu:
2) šilumos tiekimo nutraukimas bendrojo naudojimo patalpose atliktas teisėtai, t. y. laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir teisėtai atjungus tik šildymo prietaisus bendrojo naudojimo patalpose, šildymo sistemoje (šildymo sistemos vamzdynuose, kuriais šiluma pristatoma nuo šilumos punkto iki vartotojų butų ir kitų patalpų) patiriami šilumos nuostoliai, kuriuos privalo padengti visų namo butų ir kitų patalpų savininkai (visi namo šildymo sistemos bendraturčiai).