Kaip sumažinti nepageidaujamą triukšmą daugiaaukščiuose pastatuose, patalpose ir namuose?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Todėl garso klasė tampa ir naujo pastato kokybės rodikliu, vis reiklesnėje paklausoje.

 

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai, ofisai ir net nuosavi namai, reikalauja kuo geresnės akustikos ir pašalinio triukšmo sutramdymo. Kaip rodo patirtis, viena iš dažniausių ir problematiškiausių, nepageidaujamo garso skleidėjų yra tarpaukštinė perdanga.

 

Todėl plūdriųjų grindų ant perdangų įrengimas, užtikrinant oro ir smūgio garso izoliavimą iš aukščiau ir gretimai gyvenančių ar dirbančių kaimynų yra gera išeitis.

 

Tokia konstrukcija pasitarnauja norint iki minimumo sumažinti sklindančius žingsnių, stumdomų baldų ar ant grindų krintančių daiktų smūgius, grojančio muzikinio centro bei namų kino aparatūros kolonėlių skleidžiamus virpesius.

Akustinis kmfortas yra dar vienas aspektas papildęs mūsų vertybių skalę renkantis namus, kai greta saugumo, patogumo, jaukumo ir daugybės kitų pojūčių bei jausenos būklių, imamas vertinti ir asmeninio gyvenimo privatumas.

 

Plūdriųjų grindų kosntrukcija – kas tai?

Žinoma, kad viena iš efektyvesnių tarpaukštinių perdangų triukšmo izoliavimo ir slopinimo priemonių yra plūdriosios grindys. Plūdriųjų grindų konstrukcija nėra sudėtinga – dažniausiai ant perdangos plokštės pilamas biraus užpildo sluoksnis (kuriame paslėpiami vamzdžiai ir laidai) bei klojamas smūgio garso izoliacijos sluoksnis, virš šio – polietileno plėvelė ir kelių centimetrų storio armatūros tinklais sustiprintas smėlbetonio sluoksnis.

 

Visgi, naujos statybos pastatus ėmus klasifikuoti pagal akustinio komforto (garso) klases, statybininkai ir ypač projektuotojai priversti atidžiau rinktis triukšmą slopinančias medžiagas, kruopščiau projektuoti ir įrengti tam skirtas pastatų detales.

 

Plūdriųjų grindų konstrukcija / ROCKWOOL nuotr.

 

Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį įrengiant grindų oro ir smūgio garsą slopinančias konstrukcijas?

 

Į pirmąjį klausimą atsakyti gana lengva, nes orinį triukšmą geriausiai sumažina masyvios, t.y. didelės masės konstrukcijos. Tuo tarpu medžiagos gebą slopinti smūginį triukšmą apibūdina fizikinis dydis, vadinamas dinaminiu standumu s. Kuo jis mažesnis, tuo efektyviau bus išnaudota medžiagos savybė tampriai deformuotis ir sugerti (slopinti) smūgių energiją. Laikoma, kad plaukiojančių grindų konstrukcijoje dera naudoti izoliacines medžiagas, kurių dinaminis standumas s mažesnis už 35 MN/m3.

Akustiniu požiūriu plokščių STEPROCK PLUS efektyvumą užtikrina santykinai nedidelis dinaminis standumas ir akmens vatai būdingas tankis. Plokščių STEPROCK PLUS vidutinis tankis siekia apie 120 kg/m3, o dinaminis standumas priklauso nuo plokščių storio. 20 mm storio plokščių dinaminis standumas bus mažesnis ar lygus 34 MN/m3, 30 mm bus mažesnis ar lygus 25 MN/m3, o 50 mm plokščių – mažesnis už 15 MN/m3. Todėl plokštės STEPROCK PLUS yra patikimas smūgio garsą (triukšmą) izoliuojantis sluoksnis tarpaukštinėse perdangose, plūdriųjų grindų konstrukcijose.

Aišku, grindų gebą slopinti smūginį garsą geriausia įvertinti skaičiais. Vienos ar kitos konstrukcijos efektyvumą slopinant smūginį garsą apibūdina svertinis normuotasis smūginio garso slėgio lygis L’n,w [dB]. Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo geriau konstrukcija izoliuoja smūginį triukšmą.

 

Smūginio garso slėgio lygis dar priklauso ir nuo perdangos konstrukcijos, jos masės, todėl tik natūriniais matavimais galime nustatyti šias vertes.

 

Mūsų ištirtos ir toliau aprašytos grindų konstrukcijos (susidedančios iš 50 mm išlyginamojo cementinio skiedinio ar smulkiagrūdžio betono sluoksnio, 20 mm storio akmens vatos plokščių suklotų ant 40 mm storio smėlio supilto ant gelžbetoninės kaiurymėtos ar monolitinės 200 mm storio plokštės), visos perdangos normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygis bus 44 – 53 dB ribose.

 

Garsą izoliuojanti konstrukcija su surenkamosiomis gelžbetoninėmis kiaurymėtosiomis perdangų plokštėmis, kai birus užpildas smėlis / ROCKWOOL nuotr.

Smūginio garso izoliacijos efektyvumas priklauso ir nuo to, ar plūdriųjų grindų konstrukcija įrengta teisingai, ar standūs grindų sluoksniai patikimai atskirti nuo sienų. Tačiau pasiūlyta grindų konstrukcija su akmens vatos pasluoksniu yra tiek pat paprasta, kiek ir efektyvi, todėl suklysti ją įrengiant beveik neįmanoma.

Verta paminėti, jog triukšmo lygio izoliavimas yra kur kas labiau suprantamas procentalia išraiška, nei decibelais, kadangi dvigubas garso pokytis decibelais dar nereiškia, kad garsas bus dvigubai didesnis ar mažesnis.

 

Pavyzdinis pokytis: 1 dB – vos juntamas garso slopinimas; 3 dB – didelis ir aiškiai pastebimas garso slopinimas, atitinkantis 20%; 6 dB – apie 35% garso slopinimas; 10 dB – maždaug 50% garso slopinimas (t.y. žmogus garso lygio sumažinimą 10 dB suvokia kaip dvigubai mažesnį garsumą) ir pan.

Izoliuojančios garsą tarpaukštinės perdangos su STEPROCK PLUS ištirtos statybvietėse, realiose sąlygose.

Tarpaukštinė perdanga su plūdriųjų grindų konstrukcija ir akmens vatos plokštėmis STEPROCK PLUS, įrengta ant gelžbetoninių surenkamų ar monolitinių plokščių – dokumentuota nacionaliniu techniniu įvertinimu tinkamu naudoti priskiriant pastatus garso klasėms pagal perdangos ore sklindančio garso izoliacijos ir smūgio garso slėgio lygio rodiklius. Tai reiškia, kad minėtoms konstrukcijoms yra atlikti natūriniai bandymai, taip užtikrinant, jog su ROCKWOOL izoliaciniais grindų gaminiais, garso sugertis bus užtikrinta.

Nepageidaujamo triukšmo įmanoma išvengti ir senos statybos pastatuose.

Kaip rodo dideliuose daugiabučių namų renovacijos projektuose dalyvavusių šeimų apklausos, labiau yra džiaugiamasi ne renovuotų namų eksploatacinių išlaidų sumažėjimu, o komforto lygio ir buto tokiame name vertės padidėjimu.

Renovuojamuose pastatuose situacija šiek tiek skirtinga, nei naujos statybos, kur nuo pat statybų eigos, galima įsivertinti medžiagas ir konstrukcijas pagal paskirtį. Renovacijos metu, ypač daugiabučių gyvenamųjų namų situacijoje, svarbu įsivertinti kiek bus prarandama erdvės, kadangi grindys dažniausiai šiek tiek pasikels nuo prieš tai buvusio lygio. Renovuojamose patalpose rekomenduojamos naudoti plonesnes, 20 arba 30 mm akmens vatos plokštes STEPROCK PLUS.

Suprantama, kad tokia grindų konstrukcija turėtų būti kuo paprastesnė ir, jei įmanoma, atlikti kelias funkcijas vienu metu. Iš tikro, jei naujame ar rekonstruojamame daugiabutyje numatoma įrengti elektros kabeliais ar grindyse paklotais vamzdžiais šildomas grindis, tai čia plūdriosioms grindims įrengti daug pastangų nebereikės. Tačiau tokios smūginį triukšmą slopinančios grindys įrengiamos ir kitais būdais (įprastiniais ar elektriniais radiatoriais) apšildomose patalpose.

Technologijos nesilaikymas gali paversti sistemą bereikalinga.

Statybininkai ir ypač projektuotojai turėtų atkreipti dėmesį į akivaizdų perdangos smūgio garso izoliavimo gebos padidėjimą, kai padidinamas akmens vatos plokščių ROCKWOOL STEPROCK PLUS storis.

 

Juk tokios izoliacijos storį padidinti pigiau, nei didinti gelžbetoninių perdangos plokščių masę (storį). Žinoma, akmens vatos plokščių storio didinimas ne ką tepadės, jei perdangos plokštė bus itin plona, tačiau ant tvarkingai suprojektuotos gelžbetoninės perdangos akmens vatos plokščių STEPROCK PLUS storio didinimas taps lemiamu siekiant gauti aukštesnei tarpaukštinės perdangos garso klasei būdingus smūgio garso izoliavimo rodiklius.