VTPSI didina veiklos efektyvumą ir skaidrumą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) išskirtinį dėmesį skiria teikiamų paslaugų kokybės gerinimui bei institucijos veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimui. Atvira, darnų teritorijų vystymą užtikrinanti, vertę visuomenei kurianti ir korupcijai atspari inspekcija – tai vizija, kurią siekiama įgyvendinti pradėtų strateginių reformų rėmuose.

„Pradėjusi nuolatinai vykdyti inspekcijos viršininko pareigas, siekdama maksimalaus kompetentingiausių ir specialių žinių bei gebėjimų atskirose veiklos srityse turinčių darbuotojų įsitraukimo įgyvendinant būtinas reformas, subūriau strateginių pokyčių komandą. Džiaugiuosi, kad keičiant esamą inspekcijos rolę mane palaiko ir Aplinkos ministerija, nes optimizuojant veiklą taip pat svarbūs ir teisinio reguliavimo pokyčiai“, – sako VTPSI viršininkė Eglė Kuklierienė.

Aplinkos ministerijos ruošiami Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai yra būtini siekiant išgryninti inspekcijos funkcijas. VTPSI primena, kad priėmus rengiamas įstatymų pataisas, inspekcijai nuo 2019 m. liepos 1 d. nebereikėtų teikti deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo paslaugų. Teisės aktų pakeitimai leistų VTPSI daugiau dėmesio skirti didžiausią riziką aplinkai ir visuomenės saugumui keliančių pastatų statybos priežiūrai. Neabejotina, kad perdavus šių paslaugų teikimą privačiam sektoriui ne tik ženkliai padidėtų statybos užbaigimo procesų operatyvumas, bet ir sumažėtų korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Sudarytos strateginių pokyčių darbo grupės nariai taip pat jau pasiūlė ne vieną perspektyvią veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimo priemonę. Pavyzdžiui, jau nuo kitų metų visi prašymai išduoti statybos užbaigimo aktus bus skirstomi automatiniu būdu informacinės sistemos „Infostatyba“ priemonėmis. Kadangi tai panaikins žmogiškąjį faktorių skirstant užduotis, pakeitimas ženkliai sumažins korupcijos pasireiškimo tikimybę statybos valstybinės priežiūros srityje. Taip pat siekiant užtikrinti nulinę toleranciją korupcijai įgyvendinamos duomenų atvėrimo iniciatyvos, pradėtas aktyvus bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis ir diegiamos kitos modernios korupcijos prevencijos priemonės. Nors pirmieji žingsniai jau žengti ir pokyčių pamatai pakloti, darbo grupei taip pat keliami ambicingi tikslai efektyvinti pagrindinius inspekcijos veiklos procesus, įdiegti klientų grįžtamojo ryšio modelį ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą.

„Siekdami užtikrinti, kad VTPSI taptų kompetentinga ir patikima patarėja, diegsime metodinės pagalbos ir konsultavimo perspektyvą stiprinančias priemones, greitinsime konsultacijų teikimo procesą bei diegsime išmanų konsultacijų medį, leisiantį statytojams ir gyventojams visus atsakymus surasti institucijos interneto svetainėje. Didelis iššūkis laukia ir procesų optimizavimo srityje, nes apklausos rodo, kad esamas teikiamų paslaugų operatyvumas netenkina gyventojų“, – planuojamus pokyčius pristato VTPSI viršininkė Eglė Kuklierienė.

VTPSI vadovė kviečia į inspekcijos veiklos pokyčius įsitraukti visus statybos proceso dalyvius ir aplinkos formavimo procesuose dalyvaujančius gyventojus. Jūsų pasiūlymų dėl inspekcijos veiklos gerinimo, taip pat informacijos apie kylančias problemas teritorijų planavimo ir statybos srityse laukiame elektroniniu paštu pasiūlymai@vtpsi.lt.