VŠT padės sutaupyti iki 25 proc. suvartojamos šilumos energijos

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Atsižvelgdama į šilumos vartotojams gaunamą naudą ir privalumus, siekdama užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą bei šilumos vartojimo efektyvumą Vilniaus mieste, AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) planuoja vykdyti šilumos punktų modernizavimo projektus ir šiuo tikslu renka informaciją apie pastatus, kurie galėtų būti įtraukti į šiuos projektus*.

VŠT projektinė veikla ir dėmesys šiuo metu yra sukoncentruotas į nemodernizuotus, pagal priklausomą prijungimo schemą prijungtus Vilniaus miesto pastatų šilumos punktus. Esant techninėms galimybėms bei savininko (bendrasavininkų) sutikimui, modernizavus šilumos punktą ir subalansavus vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas būtų galima:

• ekonomiškai vartoti šiluminę energiją;
• automatiškai parinkti racionalų ir taupų šiluminės energijos tiekimą;
• automatiškai reguliuoti šildymo sistemas (parametrus) pagal nustatytas namo patalpų ir faktines aplinkos temperatūras;
• be papildomo susitarimo įsijungti / išjungti objekto šildymą;
• apsaugoti šildymo sistemas nuo slėgių svyravimų tinkle, avarijų (užpylimo pavojaus);
• nustatyti įvairius šiluminės energijos taupymo grafikus (žemesnę šildymo ar karšto vandens sistemos temperatūrą naktį, cirkuliacinio karšto vandens siurblio išjungimą naktį, kalendorinį šildymo grafiką ir kt.).

VŠT duomenimis, modernizuotas pastato šilumos punktas, subalansavus pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, leidžia sutaupyti apie 10–25 % suvartojamos šilumos energijos. Dėl šilumos punkto modernizavimo, kurio metu seni įrengimai pakeičiami naujais automatizuotais, pastate pastebimas didesnis energetinis efektyvumas, sumažėja energijos suvartojimas, o būsto savininkams tenka mažesnė finansinė našta būsto išlaikymo išlaidoms.

„Pirmiausia planuojame įgyvendinti šiuos projektus tuose objektuose (pastatuose), kuriuose po šilumos punkto modernizavimo galėtų būti pasiektas didžiausias efektas ir nauda šilumos vartotojams. Todėl norime atkreipti dėmesį į pastatų savininkus, jų valdytojus ir gyventojus, kurie labiausiai suinteresuoti sumažinti savo išlaidas šildymo paslaugoms“, – sako VŠT Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus vadovas Vladas Kęstutis Nekrašas.

Iki šių metų sausio 22 d. VŠT prašo informuoti apie tai nurodytais kontaktais, kad po to galėtų organizuoti bendrą susitikimą ir jo metu plačiau pristatyti modernizavimo projektą, išsiaiškinti konkrečius poreikius, lūkesčius ir konkrečias galimybes.

*Įsigaliojus 2018 m. kovo 29 d. priimto LR šilumos ūkio įstatymo nuostatoms (LR šilumos ūkio įstatymo NR. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimas ir papildymas 101 straipsniu), šilumos tiekėjui yra suteikta galimybė investuoti į pastatų šilumos ūkio atnaujinimą (modernizavimą), laikantis šio įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų.