„Vilniaus vandenys“ ir šiais metas finansuos tinklų plėtrą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Gera žinia sodų bendrijose ar individualių namų kvartaluose gyvenantiems vilniečiams, ne vienerius metus siekiantiems prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų. 

Dabar tokia galimybė yra: „Vilniaus vandenys“ jau antrus metus iš eilės finansuos magistralinių / kvartalinių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų teritorijose ir kviečia gyventojus teikti paraiškas. Iki praėjusių metų tokia plėtra buvo vykdoma Europos Sąjungos paramos fondų ar pačių gyventojų lėšomis.

Pirmasis toks infrastruktūros plėtros objektų reitingavimas vyko 2018-aisiais ir bendrovė sulaukė per 30 gyventojų paraiškų. Septyniems iš jų buvo skirtas finansavimas. Bendra projektų apimtis siekia apie 2 milijonus eurų ir jie bus įgyvendinti per 2019 metus.

Kaip vyks projektų reitingavimas?

Siekdama kuo efektyviau panaudoti investicijas, bendrovė paraiškas vertins ir reitinguos, vadovaudamasi įmonės patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.

Kad galėtų dalyvauti reitingavime, gyventojai, pirmiausia, turi suorganizuoti gyventojų susirinkimą ir jo metu išsirinkti įgaliotą atstovą – pareiškėją, kuris gyventojų grupę atstovaus viso tolimesnio proceso metu.

Bendrovei turi būti pateikta užpildyta paraiška, bendrijos susirinkimo protokolas ar notaro patvirtintas rašytinis įgaliojimas pareiškėjui atstovauti fizinius asmenis. Būtina pridėti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje pateikti jų numerį, taip pat su „Vilniaus vandenimis“ suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą, kuriam turi būti gautas statybos leidimas. Projektuose turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius.

Visus šiuos dokumentus nuo 2019 metų kovo 1 iki 29 d. reikia pateikti „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo skyriui (Spaudos g. 8-1, Vilnius; Vidžių g. 7, Švenčionys; Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.; Gaukštonių g. 3, Gaukštonių k., Vilniaus r. sav.) arba atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt, laiško pavadinime nurodant „Tinklų finansavimas 2019/Objekto pavadinimas”.

Į finansavimą gali pretenduoti:

– Apgyvendintos teritorijos, kurios patenka į „Vilniaus vandenų“ viešąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją. Bendrovė investuos ten, kur pagal veiklos licenciją gali teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

– Apgyvendintos teritorijos, jei jos bus prijungiamos prie bendrovės „Vilniaus vandenys“ nuosavybės, panaudos teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomos infrastruktūros.

– Jei infrastruktūros objekto statyba numatoma valstybinėje ar servitutais išskiriamoje teritorijoje.

– Apgyvendintos teritorijos, kuriose jau yra vienos paslaugos infrastruktūra (pavyzdžiui, vandentiekio tinklas), galima antrosios infrastruktūros (pavyzdžiui, nuotekų tinklo) plėtra.

– Gyvenamųjų namų bendrijos, kvartalai kurie turi vietinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius ir nori prisijungti prie centralizuotų tinklų. Jie taip pat turi pateikti projektinius pasiūlymus arba techninį projektą.

Finansuojama bus tik naujų infrastruktūros objektų plėtra apgyvendintose teritorijose. Jei teritorijoje yra nutiestas vandens tiekimo tinklas ir nėra nuotekų šalinimo tinklo, paraiška dėl nuotekų šalinimo tinklo gali būti teikiama. Nekilnojamojo turto vystytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) į šį finansavimą pretenduoti negali.

Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, „Vilniaus vandenims“ turi pateikti paraišką bei projektinius pasiūlymus ar techninį projektą su statybos leidimu. Su paraiškomis pateikti projektiniai pasiūlymai ar techniniai projektai, atsižvelgiant į prisijungti ketinančių namų ūkių skaičių, tinklų ilgį bei siurblinių skaičių, yra vertinami ir reitinguojami, siekiant kuo efektyviau panaudoti investicijas. Techninį projektą su statybos leidimu pateikusių pareiškėjų infrastruktūros objektas, atsižvelgiant į pačių gyventojų investicijas, vertinant įgauna aukštesnį reitingą.

Teritorijų, kurių prijungimą finansuos „Vilniaus vandenys”, sąrašas bus sudaromas trejiems metams į priekį ir kasmet atnaujinamas. Tai leis bendrovei skaidriai ir objektyviai atrinkti projektus bei nuosekliai plėtoti magistralinius/kvartalinius tinklus, o gyventojams sudarys galimybę naudotis visais centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų privalumais.

Paskelbus teritorijų, kurių prijungimą prie tinklų finansuos „Vilniaus vandenys”, sąrašą, įgaliotas asmuo bus pakviestas pasirašyti sutarties dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos. Kartu turės būti sumokėtas bendras užstatas, skaičiuojant 300 eurų vienam namų ūkiui. Šis užstatas – tai garantija, kad namų ūkiai prisijungs prie bendrovės įrengtos infrastruktūros. Įgaliotam atstovui jis bus grąžinamas dalimis kiekvieną ketvirtį už tuos namų ūkius, kurie jau bus prisijungę prie nutiestų tinklų.

Galutinis atrinktų teritorijų sąrašas bei joms numatytos investicijos bus skelbiamos viešai, kai su įgaliotais atstovais bus sudarytos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos bei sumokėtas užstatas.