Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigose bus įrengtos saulės jėgainės

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos pastatas, adresu Laisvės pr. 79, kasmet patiria didžiules elektros energijos sąnaudas – 425 MWh. Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika Nemenčinės mieste valdo du pastatus – poliklinikos, adresu Švenčionių g. 86 bei slaugomojo ir palaikomojo gydymo ligoninės, adresu Švenčionių g. 80 B, kurių bendros elektros energijos sąnaudos siekia 62 MWh. Pastatai veikia ištisus metus, todėl yra didelės komunalinės išlaidos, tarp jų ir elektros energijai.

 

Siekiant sumažinti perkamos elektros energijos kiekį tikslinga įrengti saulės fotovoltinę elektrinę. Tam puikiai pasitarnautų pastato stogai, kurie yra neišnaudojami ir yra atvirai apšviečiami saulės. Planuojama įrengti bendrą 50 kW galingumo saulės fotovoltinę elektrinę Centrinėje poliklinikoje ir 45 kW – Nemenčinės poliklinikoje.

 

Tikėtina, kad kiekviena įstaiga kasmet sutaupys apie 5 tūkst. Eur elektros energijos išlaidoms. Projektai „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, adresu Laisvės pr. 79, Vilnius“ ir „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ įgyvendinami pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

 

Kiekvieno projekto vertė siekia apie 60 tūkst. Eur. Vilniaus rajono savivaldybė įsipareigojo iš biudžeto lėšų padengti ne mažiau kaip 20 proc. visų išlaidų. Sveikatos priežiūros įstaigos įsidiegusios saulės baterijas elektrai gaminti, prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei elektros suvartojimo išlaidų sumažinimo.