Svarbios žinios besiruošiantiems daugiabučio renovacijai – paraiškas bus galima teikti iki metų galo

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Planuojantis teikti paraiškas daugiabučio renovacijai turės daugiau laiko. Aplinkos ministro įsakymu pratęsiamas terminas, atsižvelgus į didelį daugiabučių gyventojų susidomėjimą ir ilgesnius sprendimų priėmimo terminus karantino metu. Teikti paraiškas daugiabučio renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą galima iki šių metų gruodžio 31 d.

„Šiuo metu esame gavę jau daugiau nei 100 paraiškų. Įvertinę karantino keliamus sunkumus, matome, kad daugiabučių gyventojams reikia daugiau laiko susirinkimams, aptarimams, sprendimų priėmimui, todėl kvietimo terminas buvo pratęstas iki šių metų pabaigos“, – pastebi Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.

 

Nors daugeliui valstybės paramos sąlygos ir energinio efektyvumo didinimo priemonės gerai pažįstamos, tačiau sprendimo priėmimo procedūros pasikeitė. Daugiabučių namų būstų savininkai karantino laikotarpiu susitikti ir priimti sprendimų tiesiogiai negali, todėl balsavimas vyksta raštu, o susirinkimai „online“. Deja, bet sprendimo priėmimo elektroninėmis priemonėmis būdas tinkamas ne visiems daugiabučių gyventojams. Didelė dalis administratorių kurie atstovauja būstų savininkų interesus, laukia karantino pabaigos ir galimybės organizuoti gyvus susirinkimus, kad į juos pilnavertiškai įsitraukti galėtų visi.

 

Suteikiama finansinė parama

Būsto energijos taupymo agentūra primena, kad paraiškas dėl valstybės paramos renovacijai gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

 

Pagal kvietime numatytas sąlygas, valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti ir kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Į standartinį renovacijos priemonių paketą, kuriam suteikiama parama, įeina langų ir durų pakeitimas, sienų, stogo bei rūsio lubų apšiltinimas, balkono įstiklinimas bei šildymo sistemos atnaujinimas. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo modernizacijos projekto įgyvendinimu.

 

Skatinama naudotis „žaliąja“ energija

Besirengiantiems daugiabučio modernizacijai, šiuo metu sudaryta daugiau galimybių namui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis patiems: naudojant šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos. Kvietime nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms. Saulės jėgainės yra efektyvus ir patogus būdas taupyti išlaidas elektrai: per 7 metus jėgainės įrengimo kaštai pasidengia, o toliau elektrą gyventojai gauna beveik nemokamai.

 

Mažosios renovacijos suteikiamos galimybės

Nuo balandžio 23 d. galima teikti paraiškas ir mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui. Pasinaudojus programos parama, galima gauti 30 proc. kompensaciją.

 

Gyventojai, siekiantys gauti paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus. Parama bus taikoma ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.