Statyti savavališkai ryžtasi vis mažiau gyventojų

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Išanalizavus kelerių metų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) duomenis matyti, kad savavališkų statybų Lietuvoje kasmet mažėja. Statytojai tapo atsakingesni, aktyviau domisi teritorijų planavimo ir statybos sričių teisiniu reguliavimu, stiprėja šių sričių valstybinė priežiūra. VTPSI daug dėmesio skiria šviečiamajai veiklai, viešajai komunikacijai, specialistų teikiamoms konsultacijoms.

VTPSI primena, kad savavališka statyba laikoma statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

2016 metais užfiksuoti 482 savavališkai pradėti statyti statiniai, iš kurių 45,14 proc. neypatingieji (pagalbinės paskirties pastatai, malkinės, šiltnamiai, sandėliukai), 44,93 proc. nesudėtingieji (tvoros, terasos, atraminės sienutės) ir 9,94 proc. ypatingieji statiniai (fasado išvaizdos remontas). 2017 metais užfiksuoti 373 savavališkai pradėti statyti statiniai. Palyginti su 2016 metais, išaugo savavališkai statomų neypatingųjų statinių skaičius – 2017 metais jis siekia net 60,86 proc. Kitų savavališkai statomų statinių sumažėjo – 30,83 proc. nesudėtingųjų ir 8,31 proc. ypatingųjų statinių.

2017 m. daugiausia savavališkos statybos aktų surašyta VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos departamente – 116, Kauno departamente – 109 ir Klaipėdos teritoriniame padalinyje – 102.

Viena iš priemonių siekiant užkirsti kelią savavališkoms statyboms – VTPSI atliekami reidai. Palyginus 2016 ir 2017 metų reidų duomenis (nustatytų pažeidimų, susijusių su galimai savavališka statyba, ir kt.), rezultatyvumas išaugo 105,5 proc.

2017 metais VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, vykdydamas planinį reidą savavališkoms statyboms išsiaiškinti, atliko patikrinimą naujai suprojektuotoje Pilsoto gatvėje, Klaipėdoje. Net 10 objektų buvo pradėti statybos darbai (įrengti visų pastatų pamatai ir pradėtos mūryti vieno namo sienos). Tikrinant statinių statybos teisėtumą nustatyta, kad statoma neturint statybą leidžiančių dokumentų. Statytojui dėl visų Pilsoto gatvėje statomų statinių surašyti savavališkos statybos aktai, privalomieji nurodymai nevykdyti statybos darbų ir privalomieji nurodymai pašalinti statybos padarinius. Bylą perdavus teismui, šiam asmeniui paskirta 2 000 eurų bauda. Statytojas, sumokėjęs baudą ir gavęs visus būtinus dokumentus, įteisino pradėtus statyti statinius.

Pranešimus apie galimas savavališkas statybas galite pateikti keliais būdais:

Pasitikėjimo linijos telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072,

VTPSI interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ srityje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą,

paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius,

atvykę į bet kurį VTPSI teritorinį padalinį ir asmenų aptarnavimo stende užpildę elektroninę formą;

pasinaudoję mobiliąja programėle „Savavališka statyba“,

IS „Infostatyba“ išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt užpildę elektroninę formą.

Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.

Pasitikėjimo linija pranešimai gali būti teikiami tik dėl statybų vykdomų Kultūros paveldo vietovėse, saugomose teritorijose, miško ar valstybinėje žemėje. Pranešime būtina nurodyti:

Konkretų skundžiamą veiksmą.

Jį pagrindžiančias aplinkybes.

Statybos adresą ir kitus duomenis, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.