Statybų sektorius nusmuko iki 2005 m. lygio

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 5,9 mlrd. litų to meto kainomis, tai beveik prilygsta 2005 metų lygiui ir yra 48 procentais mažiau nei 2008 m.

Šalies teritorijoje atliktų darbų vertė sudarė 5,8 mlrd. litų (97% visų darbų). Ne šalies teritorijoje atlikta 19 procentų daugiau darbų nei 2008 m., tai sudarė 3 procentus visų darbų, arba 166 mln. litų, teigiama Statistikos departamento pranešime.

 

Daugiausia (54%) šalyje atlikta pastatų statybos darbų. Inžinerinių statinių statybos darbai sudarė 46 procentus, iš jų daugiausia atlikta kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbų (15% visų šalyje atliktų statybos darbų).

Naujos statybos darbų atlikta už 2,6 mlrd. litų, tai sudarė 44 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų vertės; rekonstravimo darbų atlikta už 1,8 mlrd. litų (31%), remonto ir kitų darbų – už 1,4 mlrd. litų (25%).

 

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. šalyje pripažinti tinkamais naudoti 3964 nauji gyvenamieji namai.

 

Gyvenamuosiuose namuose įrengta 9400 butų, t. y. 2429 butais, arba 21 procentu mažiau nei 2008 m. Jų naudingasis plotas sudarė 1075 tūkst. m2, t. y. 89 tūkst. m2, arba 8 procentais mažiau nei 2008 m.

 

2009 metais 1–2 butų namuose įrengti 4002 butai, kurių naudingasis plotas sudarė 688 tūkst. m2 (64% visų pastatytų butų naudingojo ploto). Daugiabučiuose namuose įrengti 5398 butai, t. y. 2408 butais, arba 31 procentu mažiau nei 2008 metais. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 114 m2.

 

2009 m. 58 procentai visų butų buvo pripažinti tinkamais naudoti Vilniaus apskrityje, daugiau kaip 15 procentų – Kauno, 12 procentų – Klaipėdos apskrityse. Pripažintų tinkamais naudoti butų skaičius beveik visose apskrityse, palyginti su 2008 metais, sumažėjo. Kaip ir ankstesniais metais tarp visų Lietuvos miestų, pagal pripažintų tinkamais naudoti butų skaičių, akivaizdžiai pirmauja Vilniaus miestas.

 

Statistikos departamento specialistų teigimu, galimus gyvenamųjų namų statybos pokyčius artimiausioje ateityje galima vertinti pagal išduotų statybos leidimų skaičių ir planuojamus statyti pastatų plotus. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. išduoti 5994 statybos leidimai statyti 6021 gyvenamąjį namą (iš jų tik 56 leidimai statyti daugiabučius namus), t. y. 2195 statybos leidimais, arba 27 procentais mažiau negu 2008 metais.

 

2009 metais buvo leista statyti 7,5 tūkst. butų, t. y. 8,4 tūkst. butų, arba 53 procentais mažiau negu 2008 metais. Sumažėjo ne tik leistų statyti butų skaičius, bet iš esmės keitėsi ir jų struktūra – 82 procentais sumažėjo leistų statyti butų daugiabučiuose namuose.

 

2009 m. šalyje pripažinti tinkamais naudoti 4983 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 1726 tūkst. m2, tai 145 tūkst. m2, arba 8 procentais mažiau negu 2008 metais. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pripažinta tinkamais naudoti pramoninių ir sandėlių pastatų (601 tūkst. m2), prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių (384 tūkst. m2).

 

2009 m. išduotas 2091 statybos leidimas statyti 2931 negyvenamąjį pastatą, tai yra 202 leidimais mažiau negu pernai. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas – 1746 tūkst. m2, t. y. 246 tūkst. m2 mažiau negu 2008 metais. Daugiausia (49%) pagal bendrąjį plotą leista statyti prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių, pramoninių ir sandėlių pastatų (23%) ir kt. , teigiama Statistikos departamento pranešime.