Statybų mastai didėja

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša, kad antrąjį 2011 m. ketvirtį statybos darbų atlikta už 1,6 mlrd. litų, arba 16,8 procento daugiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį.

Šalies teritorijoje atlikta 95 procentai visų statybos darbų (už 1,5 mlrd. litų), ne šalies teritorijoje – už 80 mln. litų.

Statybos darbų masto padidėjimą lėmė inžinerinių statinių statybos darbų plėtra – šių darbų šalyje atlikta už 846 mln. litų, arba 19 procentų daugiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį, negyvenamųjų pastatų statybos darbų – už 540 mln. litų (16 proc. daugiau). Gyvenamųjų pastatų statybos darbų atlikta už 113 mln. litų, t. y. 5 procentais daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

Naujos statybos darbų atlikta už 500 mln. litų, tai sudaro 33 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų vertės.

Antrąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2011 m. ketvirčiu, įvertinus sezono įtaką, statybos darbų šalies teritorijoje atlikta 8 procentais daugiau.
Pirmąjį 2011 m. pusmetį statybos darbų atlikta už 2,4 mlrd. litų, arba 17,4 procento daugiau negu pirmąjį 2010 m. pusmetį.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad antrąjį 2011 m. ketvirtį baigta statyti 1240 naujų gyvenamųjų namų, juose įrengti 1562 butai, t. y. 845 butais, arba 2,2 karto, daugiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį. Šių butų naudingasis plotas sudarė 226 tūkst. m2, arba 107 tūkst. m2 daugiau nei atitinkamą 2010 m. laikotarpį. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 144,8 m2.

Antrąjį 2011 m. ketvirtį daugiau kaip 28 procentai visų pastatytų butų buvo Kauno apskrityje, daugiau kaip 27 procentai – Vilniaus, 13 procentų – Klaipėdos apskrityje.

Antrąjį 2011 m. ketvirtį išduoti 1285 statybos leidimai statyti 1314 gyvenamųjų namų (iš jų 28 leidimai statyti daugiabučius namus), t. y. 434 statybos leidimais, arba 25 procentais, mažiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį. Beveik 98 procentai visų išduotų statybos leidimų sudarė leidimai, išduoti individualių gyvenamųjų namų statybai.

Pirmąjį 2011 m. pusmetį šalyje baigta statyti 2220 gyvenamųjų namų, juose įrengti 2924 butai, t. y. 2,4 karto daugiau negu 2010 m. pirmąjį pusmetį. Išduotų leidimų skaičius sumažėjo 21 procentu (578 leidimais), o leistų statyti butų – daugiau kaip 4 procentais (149 butais), palyginti su pirmuoju 2010 m. pusmečiu.

Antrąjį 2011 m. ketvirtį šalyje baigti statyti 1144 negyvenamieji pastatai. Šių pastatų bendrasis plotas sudarė 171 tūkst. m2, tai 40 tūkst. m2 daugiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti kitos paskirties pastatų (57 tūkst. m2), gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų (52 tūkst. m2).

Antrąjį 2011 m. ketvirtį išduoti 542 statybos leidimai statyti 762 negyvenamuosius pastatus. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas sudarė 247 tūkst. m2, tai 32 procentais daugiau negu antrąjį 2010 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti žemės ūkio ir kitų ūkinių pastatų (31 proc.), gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų (22 proc.).