Statybos sektoriaus asociacijos vienija jėgas: siekis – kokybė

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Lietuvos statybos sektoriuje veikiančių asociacijų atstovai praėjusią savaitę susirinko į antrąjį susitikimą. Buvo aptarta šių dienų sektoriaus padėtis Lietuvoje, statybą reglamentuojantys teisės aktai, skaitmeninės statybos procesas. Susirinkimo dalyviai nusprendė vieningai siekti kokybės užtikrinimo visuose statybos proceso etapuose.

Statybos sektoriaus asociacijas prie apskrito stalo sukvietė Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas Dalius Gedvilas. Prieš du mėnesius pirmajame susitikime buvo nuspręsta susitelkti ir stiprinti bendradarbiavimą, siekiant operatyviai keistis aktualiausia informacija ir spręsti iškylančias problemas. Tragiški įvykiai Rygoje privertė dar garsiau kalbėti apie problemas, kurias būtina spręsti, siekiant užkirsti kelią panašioms nelaimėms mūsų šalyje.

Sektoriaus atstovai iškėlė užsakovo atsakomybės už statinio kokybę klausimą ir išreiškė nuomonę, kad užsakovo užduoties techniniam projektuotojui forma turi būti reglamentuota ir aiški. Atsakomybių klausimą taip pat siūloma spręsti įvedus privalomą statybų draudimą ir šiuo metu ne visada efektyviai valstybės institucijų vykdomą priežiūrą perduoti privatiems draudikams.

Vieningai pritarta, kad projektuotojo atestavimo procesas turi būti tobulinimas, tačiau nuostata dėl privalomo atestavimo privalo grįžti į ypatingų statinių statybos techninį reglamentą.

Kaip neatsiejama statybos proceso dalyvė buvo įvardinta ir statinių ekspertizė. Ji privalo būti vykdoma atsakingai ir iš esmės. Tam reikalingi griežtesni reikalavimai ekspertams, ekspertizę vykdančios bendrovės turi būti visapusiškos, kompleksinės. Susitikimo dalyviai akcentavo, kad už mažiausią pasiūlytą kainą atliekama ekspertizė šiuo metu labiau primena tik formalią išvadą, kruopščiai ir profesionaliai neatlikus visų būtinų veiksmų.

Statybos sektoriaus atstovai pažymėjo, kad vienas fizinis asmuo negali būti visų techninės priežiūros sričių specialistas, todėl šiuos veiksmus efektyviai gali atlikti tik juridiniai asmenys, turintys atitinkamus pajėgumus. Pritarta, kad tai turėtų tapti dar vienu žingsniu siekiant visapusiško statinių saugumo užtikrinimo.

Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl paslėptų statybos darbų aktų ir jo ryšio su garantiniu laikotarpiu. Nutarta dėl šio klausimo inicijuoti oficialių pasiūlymų rengimą.
LSA prezidentas D. Gedvilas pabrėžė skaitmeninės statybos procesų svarbą ir statybų informacinio modeliavimo (BIM) įvedimo Lietuvoje naudą. Aktyvus informacinių technologijų naudojimas, anot šio proceso iniciatorių, turėtų pakelti visą statybos procesą į aukštesnį efektyvumo ir kokybės lygį, kuriuo jau džiaugiasi ne viena Europos valstybė. Asociacijų vadovai išreiškė pritarimą juridinio asmens, atsakingo už šio proceso vystymą ir koordinavimą, steigimui.

Lietuvos statybos sektoriaus asocijuotų organizacijų bendras darbas ir veiksmų koordinavimas įsibėgėja, stiprėja bendro tvirto sektoriaus balso, bendraujant su valdžios institucijomis, poreikis. Aktyvaus bendravimo rezultatu tampa oficialūs pasiūlymai, skirti atsakingoms valstybės institucijoms.