Statybos darbų padaugėjo 11,7 proc.

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Pirmąjį 2012 m. ketvirtį statybos darbų atlikta už 977 mln. litų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šalies teritorijoje atlikta 93 procentai visų statybos darbų (už 912 mln. litų), ne šalies teritorijoje – 7 procentai (už 65 mln. litų). Atliktų statybos darbų apimtis šalyje, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, sumažėjo 57,5 procento palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono įtaką – 4,2 procento.

Pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. ketvirčiu, statybos darbų šalyje padaugėjo 11,7 procento palyginamosiomis kainomis. Daugiausia buvo atlikta negyvenamųjų pastatų statybos darbų – už 437 mln. litų, arba 48 procentai visų šalyje atliktų darbų, inžinerinių statinių statybos darbų – už 375 mln. litų (41 proc. darbų). Gyvenamųjų pastatų statybos darbų buvo atlikta nedaug – tik už 100 mln. litų, arba 11 procentų šalyje atliktų darbų.

Pirmąjį 2012 m. ketvirtį naujos statybos darbai sudarė 38 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų.

Pastatų statyba ir statybą leidžiantys dokumentai

Pirmąjį 2012 m. ketvirtį baigta statyti 713 naujų gyvenamųjų pastatų. Gyvenamuosiuose namuose įrengta 1370 butų, t. y. tik 8 butais daugiau nei tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu. Kaip ir ankstesniais ketvirčiais, šalyje vyravo individualių namų statyba – pastatyti 745 butai, arba 54 procentai visų baigtų statyti butų, daugiabučiams namams teko 625 butai, arba 46 procentai.

Baigtų statyti butų naudingasis plotas sudarė 148 tūkst. m2, t. y. 35 tūkst. m2, arba 19 procentų, mažiau nei atitinkamą 2011 m. laikotarpį. Vidutinis naudingasis buto plotas buvo 108,2 m2, o daugiabučio namo buto – beveik per pusę mažesnis (59,5 m2).

Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, pagal baigtų statyti butų skaičių pirmauja Vilniaus apskritis (45 proc. visų pastatytų butų).

Pirmąjį 2012 m. ketvirtį išduoti 992 statybą leidžiantys dokumentai (toliau – leidimai) statyti 1046 gyvenamuosius namus (iš jų 19 leidimų statyti daugiabučius namus), t. y. 49 leidimais, arba 5 procentais, daugiau nei tą patį 2011 m. ketvirtį. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį 98 procentus visų išduotų leidimų sudarė leidimai, išduoti individualių gyvenamųjų namų statybai.

Pirmąjį 2012 m. ketvirtį šalyje baigti statyti 268 negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 95 tūkst. m2, arba 46 tūkst. m2 mažiau nei atitinkamą 2011 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti gamybos, pramoninių pastatų, sandėlių, kitos paskirties bei transporto ir ryšių pastatų.

Pirmąjį 2012 m. ketvirtį išduoti 343 leidimai statyti 509 negyvenamuosius pastatus. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas sudarė 249 tūkst. m2, arba 9 procentais daugiau negu pirmąjį praėjusių metų ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti gamybos, pramoninių pastatų ir sandėlių, prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių bei žemės ūkio paskirties pastatų.