Statau namą – visa informacija ir leidimai internete

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Tiek statybos įmonės, tiek gyventojai, nusprendę statytis namą ar jį rekonstruoti, dar vis nemažai laiko sugaišta vaikščiodami po įvairias institucijas ir tvarkydami biurokratinius reikalus. Nors elektroninių paslaugų, palengvinančių pasirengimą statyboms, jau yra, tačiau vien elektroniniu būdu sutvarkyti visus reikiamus dokumentus kol kas nėra galimybės.

Ateityje šį procesą gerokai palengvins nauja pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“ kuriama sudėtinė e. paslauga, kuri naudos įvairių institucijų duomenis ir visas reikalingas e. paslaugas sujungs į vieną patogią sistemą.

 

Nauja paslauga jau kuriama

 

Sudėtinę e. paslaugą „Statau namą“ šiuo metu jau kuria Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos – paslaugą numatoma sukurti iki 2020 m. pabaigos. Darbai finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, iš šio fondo jiems numatyta 1,5 mln. eurų. Pažangi e. paslauga, susijusi su statyba ir statybos valstybine priežiūra, kuriama panaudojant naujausias technologijas ir iš kitų institucijų gautus duomenis. Ji apjungs visas reikalingas ir aktualias e. paslaugas į vieną ir leis patogiai ir greitai ja naudotis.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė sako, kad šiuo metu e. paslaugos, teikiamos per informacinę sistemą „Infostatyba“, yra viena su kita nesusijusios, be to, norint sėkmingai jomis naudotis, reikia išmanyti nuolat besikeičiančius statybą reglamentuojančius teisės aktus, statybos procesą bei žinoti tikslią procesų eigą. „Dar viena problema – dalis su statybos procesais susijusių būtinų e. paslaugų šiuo metu sistemoje „Infostatyba“ nėra realizuota, pavyzdžiui, su statyba susijusių išduotų dokumentų registravimas. Taip pat nėra sukurti reikalingi duomenų mainai su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais, užtikrinantys statytojo teikiamų prašymų teikimui būtinų duomenų automatinį perdavimą“, – aiškina pašnekovė.

 

 

Ir prašymas, ir atsakymas vienoje vietoje

„Projekto metu bus sukurta sudėtinė e. paslauga gyvenimo įvykiui – „Statau namą“, kuri apjungs 6 naujai kuriamas e. paslaugas. Dabar, norint jas gauti, reikia atvykti į paslaugą teikiančią instituciją ir užpildyti bei pateikti įvairius dokumentus. Įgyvendinus projektą visas paslaugas bus galima užsisakyti ir gauti elektroniniu būdu neišeinant iš namų“, – žada L. Luščiauskaitė. Ji vardija, kokios naujos e. paslaugos bus sukurtos, kad tvarkant dokumentaciją gyvenimo įvykis „Statau namą“ būtų kuo paprastesnis:

 

1. Prašymo statiniui ar patalpai suteikti adresą pateikimas. Adreso suteikimas arba neigiamas atsakymas.

2. Prašymo registruoti arba išregistruoti nekilnojamąjį turtą pateikimas. Prašymo patenkinimas arba neigiamas atsakymas.

3. Pranešimo apie privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą pateikimas. Privalomojo nurodymo įvykdymo registravimas ir informavimas apie tai arba neigiamo atsakymo pateikimas.

4. Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pateikimas. Sprendimo dėl šio nurodymo įvykdymo termino pratęsimo priėmimas ir informavimas apie tai.

5. Pranešimo apie privalomojo nurodymo įvykdymą pateikimas.

6. Prašymo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar savivaldybės administracijos išduoto dokumento galiojimą pateikimas, šio dokumento galiojimo panaikinimas ir informavimas apie priimtą sprendimą.

 

L. Luščiauskaitė sako, kad be naujai kuriamų e. paslaugų, bus modernizuojamos ir jau esamos. Taip pat bus sukurtos naujos integracinės sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais, siekiant sumažinti rankiniu būdu įvedamų duomenų ar teikiamų dokumentų kiekį. Ji žada, kad daug paprasčiau bus galima teikti įvairius prašymus: tokius, kaip išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti, modernizuoti pastatą, taip pat atlikti kapitalinį remontą, keisti pastato paskirtį, jį nugriauti. Internetu bus išduodami ir leidimai arba pateikiami neigiami atsakymai. Internetu bus galima pildyti prašymus bei sulaukti leidimų arba neigiamų atsakymų ir prašant leidimų statyti naujus statinius pajūrio juostoje.

 

Taip pat bus galima teikti pranešimus apie statybos darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, teikti prašymus informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, skelbti įvairius aktualius duomenis. Internetu bus galima sutvarkyti net tokius reikalus, kaip prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas ir akto išdavimas; deklaracijos apie statybos užbaigimą, kai yra statinio ekspertizė, registravimas; prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos išdavimas bei sutvarkyti daugybę kitų su statybomis susijusių reikalų.

 

Nauda ir gyventojams, ir institucijoms L. Luščiauskaitė sako, kad sudėtinė e. paslauga „Statau namą“ bus naudinga gyventojams ir statybų bendrovėms, taip pat savivaldybių administracijų specialistams, inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininkams, valdytojams ar naudotojams, statybas prižiūrintiems specialistams, su statybomis susijusių valstybės įstaigų darbuotojams.

Jos teigimu, įgyvendinus projektą, pradėti statybos procesą bus daug lengviau, nes elektroninis vedlys pasiūlys reikiamas paslaugas, pavyzdžiui, nurodys, kad pirmiausia reikia pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti, jas gavus, sistema „Infostatyba“ pasiūlys tolimesnes paslaugas, kurios gali būti aktualios. Tarkime, pateikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

 

Kai tas prašymas bus užpildytas sistemos „Infostatyba“ kaupiamais duomenimis, paslaugos gavėjui reikės jį papildyti trūkstamais duomenimis arba tik patvirtinti prašymo teikimą. Tai sudarys vieną nenutrūkstamą įvykių seką, kuri palengvins naudojimąsi „Infostatyba“ – bus sukurta viena, logiškai iš atskirų komponentų sujungta paslauga.