ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNŲ REKONSTRUKCIJOS KAUNE – Į PABAIGĄ

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiais, 2019–aisiais metais kauniečiai mieste neabejotinai turėjo pastebėti daug iškastų tranšėjų ir jose keičiamų vamzdynų. Didele dalimi tai – šilumos tiekimo vamzdynų rekonstrukcijos projektai, kuriuos su Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų parama vykdo AB „Kauno energija“. Šiemet bendrovė vykdo net 9 tokius projektus ir daugelio jų vykdymas jau artėja į pabaigą.

Rekonstrukcijos vykdomos pagal Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo iš dalies finansuojamus projektus:

„Kauno miesto 5T magistralės rekonstravimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0031),
„Kauno miesto 8Ž ir 9Ž magistralių rekonstravimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0034),
„Kauno miesto 1Ž ir 7Ž magistralių rekonstravimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0029),
„Kauno miesto 8K magistralės rekonstravimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0032),
„Kauno miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Chemijos ir Medvėgalio gatvėse“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0035),
„Kauno miesto 4T magistralės rekonstravimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0030),
„Kauno miesto 1T magistralės rekonstravimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0028),
„Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo plėtra Aleksoto mikrorajone“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-04-0001),
„Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6T modernizavimas“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0010).

Vamzdynai pagal šiuos projektus keičiami net 14 tinklo atkarpų Vytenio, Partizanų, Chemijos, Draugystės, Medvėgalio, K. Baršausko, Tunelio, Girstupio, A. Žukausko gatvėse, Šiaurės, Pramonės, Savanorių prospektuose bei Raudondvario plente. Iš viso pagal šiuos projektus bus pakeista 12,828 km įvairių skersmenų (nuo 200 iki 900 mm) šilumos tiekimo vamzdynų. Visų šių projektų darbus tikimasi užbaigti iki šių metų spalio.

Dar 3 atkarpose pradedama vykdyti naujo vamzdyno statyba iš miesto centro į Aleksotą. Čia planuojama nutiesti 3,7 km ilgio šilumos tiekimo vamzdyną, sujungsiantį Kauno miesto integruotą tinklą su Aleksoto mikrorajone esančiais vietiniais šilumos tiekimo tinklais, tuo prijungiant esamus bei naujus šilumos vartotojus Aleksoto mikrorajone. Viena iš vamzdyno atkarpų bus nutiesta po M. K. Čiurlionio tiltu. Įgyvendinus projektą, šiluma vartotojams Aleksote bus tiekiama patikimiau, vietines katilines, esančias Lakūnų bei Antanavos gatvėse bus galima išjungti, sumažės vietinė oro tarša. Pastarojo projekto darbai bus vykdomi ir ateinančiais metais.

Visų vykdomų projektų tikslas – padidinti šilumos tiekimo Kauno gyventojams patikimumą bei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos efektyvumą.

Įvykdžius šiuos projektus, net 98175 vartotojams pagerės šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės net iki 79,1 %. Įvykdžius darbus, vamzdynai šiose atkarpose rūpesčių neturėtų kelti bent 2 – 3 dešimtmečius, o tai reiškia, kad bus išvengta netikėtų avarijų ir dėl to neteks ardyti gatvių dangos.

Tinklų rekonstrukcijos Kaune vykdomos siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant vartotojams patikimą šilumos tiekimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projektų metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus.

Visi paminėti projektai iš dalies finansuojami iš Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo. Bendra vykdomų projektų vertė – 24,418 mln. eurų, ES finansuojama dalis – 12,209 mln. eurų. Ši parama – tai pinigai, kurių už šių vamzdynų keitimą nereikės sumokėti kauniečiams.

Projektų finansavimas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.