Seimas svarstys siūlymus dėl elektros energijos kaupimo sistemos įrengimo

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Seimas antradienį skubos tvarka svarstys Energetikos ministerijos siūlymus dėl elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos (EEKS) įrengimo bei jos operatoriaus skyrimo.

Energetikos ministerijos pateiktu įstatymo projektu siūloma įtvirtinti sprendimą Lietuvos elektros energetikos sistemoje įrengti EEKS kaip vieną iš elektros energetikos sistemos desinchronizacijos nuo IPS / UPS sistemos būtinųjų sąlygų.

 

Tokiu būdu siekiama maksimaliai sumažinti grėsmę Lietuvos elektros energetikos sistemos stabiliam ir patikimam darbui iki jos sujungimo su žemyninės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. Siūloma nustatyti, kad EEKS įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir valdymą užtikrintų Vyriausybės paskirtas EEKS operatorius.

 

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, paskirtasis EEKS operatorius elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo metu išimties tvarka perdavimo sistemos operatoriui privalės teikti izoliuoto darbo rezervo paslaugą, reikalingą elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui užtikrinti, tiek prevenciškai rengiantis sistemos izoliuotam darbui, tiek ir izoliuoto darbo atvejais. Projekte siūloma aiškiai įtvirtinti besąlyginį draudimą EEKS operatoriui vykdyti kitą energetikos veiklą, nesusijusią su jo teikiama izoliuoto darbo rezervo paslauga.

 

Šis draudimas, be kita ko, apimtų elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklos vykdymą, taip pat elektros energijos kaupimo paslaugų teikimą bet kuriame elektros energijos rinkos segmente. Numatoma, kad EEKS įrengimas galėtų būti finansuojamas paskirtojo EEKS operatoriaus nuosavomis ar skolintomis lėšomis, Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos fondų lėšomis, gautomis subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis.

 

Paskirtąjį EEKS operatorių siūloma įtraukti į antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, o EEKS – į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastruktūros sąrašą.