Savivaldybės kviečiamos teikti paraiškas jų viešiesiems pastatams modernizuoti

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Aplinkos ministerija kviečia savivaldybių viešųjų pastatų valdytojus teikti paraiškas kompensacijoms, skirtoms šiems pastatams modernizuoti didinant jų energinį naudingumą ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Šiam tikslui iš Klimato kaitos programos skirta 5 mln. eurų.

Paraiškas nuo šiandien, birželio 17 d., iki gruodžio 31 d. priima Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), kuriai pavesta administruoti šias lėšas.

Kompensacijos bus skiriamos pagal aplinkos ministro patvirtintą Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui tvarkos aprašą. Išmokos dydis – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pareiškėjams, ketinantiems atnaujinti savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą, kompensacijos skiriamos tik jas derinant su lengvatinėmis Savivaldybių pastatų fondo, kurį administruoja finansinis tarpininkas Šiaulių bankas, paskolomis.

Išsamesnės informacijos galima teirautis VIPA finansinės partnerystės skyriaus finansavimo programų vadovo Mindaugo Taujenio, tel. 8 5 203 4898 arba el. paštu m.taujenis@vipa.lt.