Renovacijos procesas pralaužė ledus

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Prieš kelis metus vis strigdavęs renovacijos procesas panašu pralaužė ledus ir sparčiai stumiasi į priekį. Jei anksčiau dauguma gyventojų į savo būsto atnaujinimą žiūrėjo skeptiškai, tai šių metų skaičiai rodo, kad renovacijos sėkme tikima vis labiau.

Atsinaujins virš pusantro tūkstančio namų

1682 – tiek daugiabučių buvo atrinkti antrojo namų modernizavimo etapo metu. Norinčiųjų buvo gerokai daugiau, laiminguosius atrinko projekte panorusios dalyvauti savivaldybės. Sąmoningų ir atnaujintu būstu norinčių džiaugtis žmonių skaičius auga kone kasdien, tai rodo ir statistika. Pirmajame etape renovuotis panoro 840 namų, o antrajame jau dvigubai daugiau.

„Mano manymu, pagrindinis dalykas yra žmonių pasitikėjimas. Jis ateina su laiku, tai nėra labai greitas procesas. Tad pamatę, kad procesas vyksta aktyviai, įsitikinę, kad sulaukia palaikymo ir paramos iš savivaldybių, matydami įgyvendintų projektų rezultatus ir žinodami, kad nėra kitų būdų sumažinti mokesčius už šildymą, žmonės patikėjo ir tapo aktyvūs“, − sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktorė Elvyra Radavičienė.

Pasipildė ir norinčiųjų atnaujinti senus daugiabučius savivaldybių sąrašas. Pirmajame etape nedalyvavusios Skuodo rajono ir Kalvarijų savivaldybės nusprendė neatsilikti nuo savo kolegių ir suskubo pasinaudoti antra galimybe. Tai rodo, kad įvairiausiose Lietuvos vietovėse gyvenantys žmonės jau spėjo patikėti naujuoju renovacijos modeliu, pagal kurį būtinus atnaujinti namus atrenka Būsto energinio taupymo agentūra (BETA), gavusi atskirų savivaldybių prašymus.

Pirmauja didieji miestai

Jei vyktų namų renovacijos lenktynės, jose laimėtų didieji Lietuvos miestai, kurie stengiasi atnaujinti vis daugiau daugiabučių. Aktyviausiai į antrąjį renovacijos etapą įsitraukė sostinė. Vilniaus miesto savivaldybė Aplinkos ministerijai pateikė 211 renovuotinų namų sąrašą. 95 daugiabučius renovuoti panoro Kauno miesto savivaldybė, Marijampolėje – 65 daugiabučių sąrašas, Alytaus „krepšyje“ − 31 paraiška. Nuo didžiųjų miestų bando neatsilikti ir rajonai. „Norėčiau ypač pasidžiaugti rajonų savivaldybėmis, kurios iš tiesų labai atgijo ir antrajame etape buvo labai aktyvios, − tvirtina E. Radavičienė. – Išties labai smagu, kad jos ėmėsi aktyviau rūpintis savo gyventojais. Dabar svarbu, kad šios iniciatyvos, neužgestų“.

Viena labiausiai savo gyventojais besirūpinančių – Kauno rajono savivaldybė, atnaujinimui pateikusi 85 daugiabučių kandidatūras. Ant kulnų jai lipa Mažeikių rajono (82 daugiabučiai), Palangos miesto (57 daugiabučiai) savivaldybės. Toks gyventojų noras renovuoti būstus nestebina, nes sąskaitos už šildymą sumažėja ženkliai, pagerėja gyvenimo kokybė, padidėja būsto vertė. Tiesa, prisideda mokėjimai už investicijų grąžą, tačiau šie mokėjimai kartu paėmus neturi viršyti mokėjimų tik už šildymą iki namo modernizavimo.

Tas nesunkiai pasiekiama namuose, kuriuose energijos suvartojimas buvo didelis. Rengiant investicijų planus reikia labai atsakingai parinkti priemones individualiai kiekvienam namui įvertinus jo būklę, techninius parametrus, laukiamus rezultatus, kurios užtikrintų reikiamą energijos suvartojimo sumažinimą ir neviršytų nustatytų mokėjimų gyventojams.

Nauja darbų pirkimo tvarka

Gavusi daugiau kaip pusantro tūkstančio renovuotinų namų sąrašą beveik visiems jiems Aplinkos ministerija preliminariai jau pritarė, tad dabar laukia kitas žingsnis – reikės ruošti investicinius planus. Jau parengtiems investiciniams planams turės pritarti patys gyventojai ir tik gavus jų pritarimą renovacijos procesas bus tęsiamas. Planuojama suorganizuoti rangos darbų konkursus Ir pasirašyti sutartis su tiekėjais.

Beje, Aplinkos ministerija čia numatė kelias naujoves. Pakeista anksčiau galiojusi tvarka visus renovacijos paslaugų ir darbų pirkimus organizuoti išskirtinai per centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) elektroninį katalogą. Pamačius, jog ne visuomet pavyksta naudojantis šiuo elektroniniu katalogu nusipirkti paslaugų nuspręsta tokiais atvejais leisti paslaugas ar darbus pirkti skelbiant viešųjų pirkimų konkursą.

2007−2013 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „JESSICA Kontroliuojantysis fondas“ daugiabučių namų renovavimui yra skirta 440 mln. litų iš Europos regioninės plėtros fondo.