Patobulintas statybos įstatymas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė jos inicijuotas ir liepos 2 d. Seimo priimtas Statybos įstatymo pataisas. Šios pataisos, kurias parengė iš Aplinkos bei Teisingumo ministerijų ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovų sudaryta darbo grupė, iš esmės keičia ligšiolines, dabartinių realijų nebeatitikusias įstatymo nuostatas.

Visų pirma sureguliuota, kaip turi būti šalinami savavališkos statybos padariniai. Kaip sakė Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas, patobulintasis Statybos įstatymas numato galimybę įteisinti savavališkai statomus ar pastatytus statinius, nustato, kaip šią galimybę įgyvendinti ir kaip šalinti statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinius, taip pat nustato juridinių asmenų atsakomybę už statybos reikalavimų pažeidimus. Savavališką statybą galima įteisinti teisės aktų numatytais atvejais ir sumokant nustatyto dydžio įmoką. Dvejus metus po įstatymo įsigaliojimo įmokų dar nereikės mokėti. Taip pat per tą dvejų metų laikotarpį asmenims, siekiantiems savo noru įteisinti savavališkas statybas, tai bus pripažįstama lengvinančiomis aplinkybėmis ir jiems bus taikomos mažiausios administracinės baudos.

Priimtieji įstatymo pakeitimai, pasak Roberto Klovo, gerokai supaprastina patį statybos procesą, sumažina biurokratinių kliūčių. Nebeliko reikalavimo gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, kurį išduodavo viešojo administravimo subjektai. Dėl to sumažės ir šių subjektų administracinė našta, nes dalis minėtųjų sąlygų buvo ne kas kita kaip nurodymai laikytis atitinkamų teisės aktų reikalavimų. Nuo šiol reikės gauti tik sąlygas statyti jautriose teritorijose (saugomose, kultūros paveldo), taip pat sąlygas prisijungti prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų. Statybos leidimas bus privalomas tik naujos statybos ir rekonstravimo atvejais.

Supaprastintos ir statinių užbaigimo procedūros. Įstatymo numatytais atvejais nebereikės statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto ir Nuolatinės statybos komisijos sprendimo. Užteks statytojui ir statinį stačiusiai komandai deklaruoti, kad tas statinys pastatytas pagal projektą.

Patobulintajame įstatyme naujai ir suprantamai pateiktos statinio, statinio naujos statybos, rekonstravimo, remonto, laikino statinio sąvokos, nustatytos aiškios statybos rūšių takoskyros. Pavyzdžiui, laikinas statinys – ne tas, kuris yra nesudėtingas ar kaip nors lengvai surenkamas ar išrenkamas, bet tas, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinu statiniu gali būti ir labai sudėtingas ar didžiulis statinys, pavyzdžiui, laikina koncerto arena, parodos paviljonas ir pan. Įvesta ir visai naują statybą leidžiančio dokumento sąvoka.

Įstatymas išsamiai reglamentuoja, kokiais atvejais yra privalomas kiekvienas statybą leidžiantis dokumentas, nustato jų gavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, nurodo, kas turi tikrinti statinio projektus, tikrinimo principus, terminus ir tikrintojų atsakomybę.

Kad būtų sudarytos galimybės įgyvendinti patobulintojo Statybos įstatymo nuostatas, buvo parengti atitinkami ir kitų įstatymų – Vietos savivaldos, Aplinkos apsaugos rėmimo, Nekilnojamojo turto kadastro, Teritorijų planavimo, Sodininkų bendrijų – bei Civilinio, Civilinio proceso ir Baudžiamojo kodeksų pakeitimai.