Paskubėkite: pasikeiskite stogą perpus pigiau

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Kaime gyvenantys žmonės, kurie nori atnaujinti būstą ir sutvarkyti stogą, šį pavasarį ir vėl gali pasinaudoti sudarytomis sąlygomis. Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia kreiptis paramos asbestinei stogo dangai pakeisti.

Atsisakykite pavojingos dangos

 

Parama kaimo vietovių gyventojams bus teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“. Pasinaudojusiems šia galimybe gyventojams gali būti kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų. Asbestinę stogo dangą draudžiama naudoti visoje Europos Sąjungoje. Ne tik naudoti, bet ir nusipirkti visoje ES teritorijoje jos neįmanoma.

 

Nebent būtų norima elgtis neteisėtai ir rizikuoti ne tik baudomis, bet ir savo bei aplinkinių sveikata. Turėti tokią stogo dangą yra iš esmės tas pat, kaip piktnaudžiauti rūkalais, alkoholiu ir t. t. Labiausiai kenkia su oru susimaišiusios asbesto dulkės, kurių neįmanoma pastebėti, tačiau jų daroma žala – milžiniška. Panevėžio rajono ūkininkas Dainius Eigirdas nutarė savo gyvenamojo namo stogą uždengti nauja skardine danga. „Labai nerimavau dėl senos asbestinės dangos saugumo. Maži vaikai namuose – bijojau, kad jiems nepakenktų, abejojau ir dėl aplinkos, ir dėl savo saugumo“, – teigė pašnekovas, pasinaudojęs NMA skirstoma parama.

 

Pasak D.Eigirdo, keičiant dangą būtina laikytis tam tikrų reikalavimų. „Paramą panaudojau naujai dangai pakeisti ir senajai utilizuoti. Keičiant dangą privalu laikytis ir saugumo reikalavimų. <…> Ardoma danga lūžta, trupa, susidaro dulkės, kurias pavojinga įkvėpti. Reikia surinkti visas (100 proc.) atliekas ir jas išvežti į tikrą sąvartyną, o ne į pamiškę ar mišką. Tai yra visiškai logiškas reikalavimas. Kam gi malonu būtų miške po atliekas grybauti ir nuodais kvėpuoti? Būtų visai įžūlu už teršalus dar ir paramos prašyti“, – sako jis.

 

Tikslas – sveika aplinka

 

Klimato kaitos ir ekologinio ūkininkavimo laikais yra natūralu atitinkamai tvarkyti ir savo privataus namo stogą. Jei savo gyvenamąją vietą esate deklaravęs kaimo vietovėje, patenkate tarp asmenų, galinčių kreiptis dėl paramos asbestinei stogo dangai keisti ir pasinaudoti jos teikiama nauda. Tiesa, ši parama neskiriama juridiniams asmenims (VšĮ, UAB ir kt.), taip pat fiziniams asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą miesto ribose, sodų bendrijose. Neremiami ir ūkiniai bei visuomeninės paskirties pastatai.

 

Gavus paramą, ją panaudoti galima tik to namo, kuriame esate registravę gyvenamąją vietą, stogo dangai pakeisti. Pasinaudoti paramos privalumais gali ne tik nuosavo namo, bet ir dvibučio ar daugiabučio namo gyventojai, ketinantys keisti visą stogo dangą. NMA skatina gyventojus nepraleisti galimybės ir keisti asbestines stogo dangas, kurios dūlėdamos kenkia žmonių sveikatai. Tai viena paklausiausių KPP remiamų veiklų, atsižvelgiant ir į tai, kiek gyventojų paraiškų sulaukiama.

 

Programai įgyvendinti šiemet apytiksliai numatyta skirti 3,2 mln. Eur, o vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur su PVM paramą. Galimi pareiškėjai – pagal veiklą „Parama asbestinių stogų keitimui“ – fiziniai asmenys, kurie nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaime. Projektas įgyvendinamas tik kaime. Asmenys, turintys negalią, ir pensininkai gaus papildomus balus paramai. Skolingi Valstybinei mokesčių inspekcijai ir „Sodrai“ asmenys paramos irgi negali tikėtis. Šiais metais besikreipiantieji paramos galės tai padaryti dar greičiau ir efektyviau dėl supaprastintos administracinės naštos. Naujose priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatoma taikyti paprastesnį išlaidų, patirtų keičiant asbestinius stogus, apmokėjimo būdą – fiksuotiems įkainiams nereikės pateikti išlaidų apmokėjimo dokumentų. Įsigijęs vieną iš populiariausių stogo dangos tipų, pavyzdžiui, beasbesčio šiferio, plieninių čerpių imitacijos arba plieninių profiliuotų lakštų, gyventojas nebeprivalės NMA pateikti sumokėtą pinigų sumą pagrindžiančių dokumentų.

 

Tiesa, šiuos dokumentus paramos gavėjas vis dėlto turės išsaugoti ir prireikus, pavyzdžiui, vykdant patikrą, pateikti NMA. Dar viena šios paramos galimybė – jei pareiškėjas išgabens asbestines atliekas į jų šalinimo vietą savo transportu, jis galės gauti kompensaciją už sunaudotus degalus.

 

Reikalavimai – svarbi dalis

 

Paramos siekiančių gyventojų primygtinai prašoma įgyvendinti keletą reikalavimų. Vienas jų – teikiant paraišką stogo dangai keisti, pristatyti NMA asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą. Įvykdžius stogo dangos keitimo darbus, prireiks likviduoti darbų metu susidariusias asbesto turinčių gaminių atliekas. Šių atliekų šalinimo paslaugos bus finansuojamos, jei nuo 1 kv. m stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų, o NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, pagrindžiantis stogo su asbestine danga plotą. Paremtas namo savininkas įsipareigos projektą įgyvendinti per 12 mėnesių. Apdrausti turto, kuriam buvo panaudota parama, pareiškėjas neprivalės, tačiau išlaikys įsipareigojimą, kad jei stogo danga bus sugadinta ar sunaikinta, turės ją atstatyti savo lėšomis.

 

Reikalingas sutikimas

 

Yra keletas įsimintinų dalykų, jei nekilnojamasis turtas pareiškėjui ir jo sutuoktiniui priklauso bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tokiu atveju, kai šis turtas priklauso sutuoktiniui (-iams) bet kuria pirmiau paminėta teise, pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą.

 

Tuo atveju, jei nekilnojamas turtas priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti rašytinį sutikimą teikti paraišką.

 

Jeigu pareiškėjas investuoja į gyvenamosios paskirties dvibutį arba daugiabutį namą, jis iki teikdamas paraišką, turi gauti iš kitų nekilnojamo turto savininkų sutikimą teikti paramos paraišką ir su jais sudaryti projektui įgyvendinti skirtą jungtinės veiklos sutartį, patvirtintą notaro. Dėlei tikslesnių instrukcijų verta tiesiog kreiptis į NMA specialistus ir pildyti paraišką jiems draugiškai bei paslaugiai prižiūrint.

 

Dažniausios klaidos

 

NMA specialistai atkreipia dėmesį ir į dažniausiai pasitaikančias klaidas. Tai netinkamai užpildyti dokumentai; netiksliai nurodomos sumos; nepateikiami visi reikalingi dokumentai; patirtas išlaidas paramos gavėjas apmoka ne iš savo bankinės sąskaitos, o iš sutuoktinio, vaikų sąskaitų; 2018 metais pasitaikė nemažai atvejų, kai asbesto turinčių gaminių išvežama mažiau nei reikėjo išvežti pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitą; dalis paramos gavėjų nesilaiko įsipareigojimo – iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą. NMA misija – būdama patikima ir pažangi organizacija, suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei. PRIEMONĖ „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“

KAM TEIKIAMA PARAMA? Kaimo gyventojams, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

KĄ GALIU ĮSIGYTI PARAMOS LĖŠOMIS? Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti. Šiais metais priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodyti 3 fiksuoti įkainiai stogų dangai ir (ar) stogų dangai ir statybinėms medžiagoms 6 stogo dangoms, nurodytoms www.nma.lt puslapyje, taip pat įkainis transportavimo paslaugai (kuro sąnaudoms) iki šalinimo vietos.

KIEK LĖŠŲ SKIRTA? Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 325 819 Eur paramos lėšų.

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA? Didžiausia išmokos suma – 2000 Eur su PVM.

KADA REIKIA TEIKTI PARAIŠKĄ? Nuo šių metų balandžio 1d. iki gegužės 31 d.