Nors statyboms dokumentų išduota mažiau, pastatų pastatyta daugiau

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šių metų antrąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. antruoju ketvirčiu, išduotų statybą leidžiančių dokumentų sumažėjo 10,1 proc., iš jų gyvenamiesiems pastatams statyti - 9,5 proc., remdamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Anot departamento, šalyje ir toliau vyraus individualiųjų gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 97,7 proc. visų leidimų. Leista statyti 1 813 individualiųjų namų su 1 973 butais, kurių naudingasis plotas sudarys 280,5 tūkst. kv.metrų, t. y. 9,9 proc. mažiau nei 2013 m. antrąjį ketvirtį.

 

Taip pat leista statyti 48 daugiabučius, kurių naudingasis plotas sudarys 88,4 tūkst. kv.m, t. y. 43,6 proc. mažiau nei 2013 m. antrąjį ketvirtį. Be to, leista statyti 11 gyvenamosios paskirties pastatų (bendrabučių), skirtų gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 3,6 tūkst. kv. metrų.

2014 m. antrąjį ketvirtį išduoti 509 leidimai negyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 12,2 procento mažiau nei 2013 m. antrąjį ketvirtį. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas – 330,4 tūkst. kv. m, arba 20,2 proc. mažiau nei 2013 m. antrąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (31,9 proc.), prekybos, viešbučių ir maitinimo pastatų (26 proc.) ir kitos paskirties pastatų (20,5 proc.).

2014 m. pirmąjį pusmetį šalyje išduoti 2 757 leidimai statyti 3 096 gyvenamuosius pastatus, iš jų 20 įvairių socialinių grupių asmenims skirtų gyvenamosios paskirties pastatų (bendrabučių). 3 076 gyvenamuosiuose namuose įrengti 5 536 butai, t. y., palyginti su 2013 m. pirmuoju pusmečiu, išduotų statybos leidimų skaičius sumažėjo 18 proc., leistų statyti butų – 17,4 proc. Negyvenamiesiems pastatams statyti išduoti 883 leidimai, leidžiantys statyti 1 203 negyvenamuosius pastatus. 2014 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, išduotų statybos leidimų skaičius sumažėjo 22,3 proc. leistų statyti negyvenamųjų pastatų – 15,9 proc.

Remiantis „Infostatyba“ sistemos duomenimis, 2014 m. antrąjį ketvirtį šalyje baigti statyti 1 258 pastatai, iš jų 1 006 gyvenamieji namai. Gyvenamuosiuose namuose įrengti 1 529 butai, kurių naudingasis plotas sudaro 195,9 tūkst. kv.m, t. y. 31,4 proc. daugiau nei 2013 m. antrąjį ketvirtį pastatytų butų naudingasis plotas. 68,8 proc. visų baigtų statyti butų buvo individualiuosiuose namuose, daugiabučiams namams teko 31,2 proc. visų pastatytų butų. Vidutinis baigto statyti buto naudingasis plotas individualiajame name buvo 154,4 kv. m, buto daugiabutyje – 70,2 kv. m.

2014 m. antrąjį ketvirtį 38,5 proc. visų baigtų statyti butų buvo Vilniaus apskrityje, 23,9 proc. – Kauno, 21,1 proc. – Klaipėdos.

2014 m. pirmąjį pusmetį šalyje baigtas statyti 2 001 gyvenamasis namas. Juose įrengti 3 400 butų. Palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, baigtų statyti gyvenamųjų namų skaičius padidėjo 20,3 proc., baigtų statyti butų skaičius – 36,2 proc. Per tą patį laikotarpį šalyje baigti statyti 505 negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudaro 325,9 tūkst. kv. m. Palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, baigtų statyti negyvenamųjų pastatų bendrasis plotas sumažėjo 10,9 proc.